Forårsblomster

 

bliv medlem

kontakt

materiale

Kontakt og åbningstider:

Ekspedition:
Tlf.: 3323 5560 / 3323 5562
mandag- torsdag kl 10.00 – 14.00
Fredag kl 10.00 - 12.00

Rådgivning:
Tlf.: 3323 5560
Tirsdag-torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Fredag kl. 10.00 - 12.00

 Kurser
Næste kursus:
Mestringskursus i København den 13. marts 2015

Mestringskurser: Læs mere her
Pårørendekurser: Læs mere her
Åbent Hus: Læs mere her
Cafémøder: Læs mere her

 Udskriv denne side

Velkommen

Nyt om bivirkninger
Sundhedsstyrelsen gør i Nyt om Bivirkninger fra den 26/2-2015 opmærksom på, at de har modtaget en række indberetninger på Tramadol (Mandolgin® m.fl.) og kramper.

Læs mere her

DFF om den kliniske retningslinje for generaliserede smerter
Dansk Fibromyalgi-Forening har nu gennemgået de nye Nationale Kliniske Retningslinjer grundigt og har skrevet en artikel, som kan findes her på siden og den kommer også i foreningens medlemsblad.

Der er helt klart en lang række forhold, vi ikke er tilfredse med, hvilket foreningen også beskriver om artiklen. Omvendt ses det tydeligt, at foreningen har fået indflydelse på flere af elementerne i de nye retningslinjer ved at gå aktivt ind i arbejdet.

Læs DFFs gennemgang af retningslinjen her

DH repræsentanter søges
Kunne du tænke dig at repræsentere Dansk Fibromyalgi-Forening i
Danske Handicaporganisationer (DH) i den lokale DH organisationen - også kaldet DH råd - i dit område? Dette er et vigtigt frivilligt arbejde da vi har dermed har mulighed for at deltage i det lokale arbejde, indenfor handicapområdet. Det er bl.a. herfra man også vælges til at sidde i det lokale Handicapråd mv.

Læs mere her

Fremsendelse af yderligere oplysninger i klagesag
Hvad betyder det for en klagesag, at borgeren fremsender nye oplysninger til sagen under klagens behandling?
Kan borgeren fremsende nye og mere aktuelle oplysninger til kommunen, mens de er i gang med genvurderingen af en klagesag?  Kan man under Ankestyrelsens behandling af en sag fremsende nye oplysninger til Ankestyrelsen.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Kliniske Retningslinjer
Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for udredning og behandling af patienter med smerter i bevægeapparatet er blevet offentliggjort. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at udtale sig om, hvilken betydning de kommende retningslinjer vil få for fibromyalgiramte i mødet med sundhedsvæsenet.

Vi vil nu gå i gang med en grundig gennemgang af retningslinjen, hvorefter der vil komme en melding om foreningens holdning til det endelige resultat af arbejdet med nationale kliniske retningslinjer for generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Udviklingen i de kommende år vise, hvilken betydning retningslinjerne vil få for mennesker med diagnosen fibromyalgi og andre, og her vil foreningen være meget opmærksom på at følge situationen nøje.

Den kliniske retningslinje kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nyt om socialpolitik:
Beskæftigelsesreformen er vedtaget

Reformen, der skal sætte den enkelte ledige og virksomhedernes behov i centrum for beskæftigelses-indsatsen, er vedtaget i Folketinget.
De to lovforslag, der udmønter reformen af beskæftigelsesindsatsen, er vedtaget i Folketinget, og de første dele trådte allerede i kraft d. 1. januar 2015.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).


Vil du være frivillig?
Som frivillig hjælper du mennesker med fibromyalgi og deres pårørende med at håndtere sygdommen og de mange udfordringer, der er i dagligdagen. Samtidig bliver du en aktiv del af dansk fibromyalgi forening og er med til at løfte flere opgaver for medlemmerne.

Du kan læse mere om opgaverne som frivillig her og du er velkommen til at kontakte Conni Linborg på 33 23 55 62 eller på mail lin@fibromyalgi.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.


Medlemstilbud om Pilates-undervisning
Har du overvejet at prøve Pilates? Gennem Gigtskolen har vi fået et tilbud til DFFs medlemmer om en gratis prøvetime hos Pilatesstudiet. Undervisningen er specielt tilrettelagt af instruktør Mette Damgaard, der er uddannet pilatesinstruktør og selv har fibromyalgi.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).Lettere at være frivillig – også i Dansk Fibromyalgi-Forening
Regeringen har i oktober fremlagt 10 initiativer, som skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. De er blevet til på baggrund af indspil fra den frivillige verden. Regeringen mener, at en stærk frivillig sektor indgår som en faktor i et velfungerende velfærdssamfund. Derfor blev der i 2013 formuleret et nyt og opdateret charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og det offentlige – en ramme for den fortsatte udvikling og samarbejde.  

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt om socialpolitik:
I to ud af tre sager følger kommunerne de nye regler om bevilling af fleksjob og ressourceforløb
I to ud af tre sager om fleksjob er vurderingerne rigtige. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen. Landets kommuner har således generelt taget de nye regler til sig efter reformen af fleksjob og førtidspension.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt temahæfte:
Sådan træner du med fibromyalgi
Træning hjælper ved fibromyalgi. Det viser forskning os. Hensynsfuld træning er faktisk noget af det, der hjælper allerbedst på den lidt længere bane.
Når du regelmæssigt dyrker motion – på dine egne præmisser – får du mere energi og mere kontrol over dine smerter. Samtidigt betyder træningen, at du holder fast i og forbedrer dine funktionsevner.
Teksten stammer fra Dansk Fibromyalgi- Forenings nye temahæfte ”Sådan træner du med fibromyalgi”.

Læs mere om det nye temahæfte.

Efterlysning af deltagere til bachelor projekt
Hej alle sammen.
Vi er to piger fra Esbjerg, der går på fysioterapeut uddannelsen, og lige er gået igang med vores bachelor projekt som omhandler fibromyalgi og seksuelle problemstillinger.

Der er ikke lavet særlig meget forskning inden for området, og vi synes derfor det kunne være et spændende og meget aktuelt emne at arbejde med. I forbindelse med projektet vil vi gerne i kontakt med nogle kvindelige patienter som lever i et parforhold og er interesseret i at stille op til interviews.

Spørgsmålene vil dreje sig om seksualitet og livskvalitet (der vil ikke blive spurgt ind til intime detaljer)- og patientens navn vil ikke fremgå andre steder end overfor os. Vi forestiller os at interviewet vil foregå ansigt-til-ansigt og søger derfor deltagere i Esbjerg området.

Hvis du har lyst til at deltage så kan du kontakte os på maria201285@gmail.com
Du kan også kontakte os, for yderligere informationer.

Vi håber at høre fra jer- på forhånd tak.

Venlig hilsen Maria og Vibe

Nyt om socialpolitik:
Ankestyrelsen og Københavns Kommune dømt til at påbegynde førtidspensionssag

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) har fulgt arbejdet omkring førtidspensionsreformen - og implementeringen heraf.

I denne forbindelse har DFF konstateret, at en gennemgående tendens i implementeringen har været, at færre borgere får bevilget førtidspension til trods for en minimal - eller næsten ingen - arbejdsevne.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Region Hovedstadens Eftårstur 2014
Mandag den 20. okt. mødte vi 12 fibber op foran Den Blå Planet.

Da vi kom ind fandt vi et bord, hvor vi spiste vores medbragte mad.
Allerede der gik snakken livligt. Derefter startede med at gå i samlet flok,
men endte med at gå i små grupper.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Læserbrev fra et medlem vedr. Lene Hanssons artikel i BT
Foreningen har modtaget et læserbrev fra et medlem til BT og Lene Hansson vedrørende artikel i BT den 18. oktober. Læserbrevet kan læses her:

Kommentar til Lene Hansson artikel i BT d. 20. 10 2014:
Fibromyalgi skyldes ikke alkohol og rygning, Lene Hansson!
BT bragte den 17. oktober i sin Plus-sektion artiklen indlægget ” Har du smerter, du ikke forstår? ” af Lene Hansson med emnet fibromyalgi. Dansk Fibromyalgi-Forening vil gerne understrege at der ikke findes nogen videnskabelig dokumenteret forskning som understøtter Lene Hanssons påstande om, at fibromyalgi kan forklares med en syreophobning i kroppen fordi vi spiser forkert, drikker for meget alkohol, ryger eller dyrker for lidt motion.

Læs hele kommentaren her.

Nyt om socialpolitik
Forkortet dagpengeperiode – skaber mere arbejdsløshed viser SFI-rapport

Et centralt argument i debatten om dagpengereformen fra 2010 har været, at en kortere dagpengeperiode ville få flere i arbejde. En ny SFI-rapport undersøger konsekvenserne af den halverede dagpengeperiode og sammenhængen mellem kortere dagpengeret og tilbøjeligheden til at komme i beskæftigelse. Dansk Fibromyalgi-Forening er bekymret for, at de arbejdsløse udstødes langvarigt - og rammes økonomisk.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt om socialpolitik
Dansk Fibromyalgi-Forening deltog i åbent samråd om kontanthjælpsreformen på Christiansborg
Dansk Fibromyalgi-Forening deltog i det åbne samråd i Beskæftigelsesudvalget på Christiansborg. Samrådet omhandlede den nye kontanthjælpsreform, som bevirker at flere kontanthjælpsmodtagere bliver fattigere pga. lavere ydelser – herunder at den gensidige forsørgerpligt er blevet udvidet til at gælde samlevende.
 
Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nye Nationale Kliniske Retningslinjer
Fuld anerkendelse fra Sundhedsstyrelse i forhold til at fibromyalgi IKKE er en psykisk lidelse, men at årsagen skal findes i centralnervesystemet.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt om socialpolitik:
Ny dom fra Østre Landsret vedrørende fejlagtig stop af sygedagpenge
Østre Landsret har ved dom af 9. september 2014 stadfæstet, at Guldborgsund Kommune er erstatningsansvarlig for at have standset udbetalingen af sygedagpenge til en kvindelig pædagog, der endnu ikke havde fået afklaret sin arbejdsevne.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).


Nyt om socialpolitik
Afgørelser fra Ankestyrelsen
I maj måned traf Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse i en række sager om de nye regler på beskæftigelsesområdet. Herunder om betingelserne for ressourceforløb (principafgørelse 24-14), fleksjob ved meget begrænset arbejdsevne (principafgørelse 25-14), om kommunens pligt til at træffe afgørelse, når rehabiliteringsteamets indstilling foreligger (principafgørelse 26-14) og om helhedsvurdering (principafgørelse 27-14).

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt om sundhedspolitik
Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger
Nu kan du på dine medlemssider læse den nyeste viden fra Sundhedsstyrelsen, om den medicin mange med fibromyalgi tager. Der er både en artikel med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens seneste årsrapport om bivirkninger og en 10 års analyse om bivirkninger ved den antiepileptika medicin som en del får i forbindelse med deres fibromyalgi. Husk at der både er tale om både hyppigt forekommende bivirkninger, men heldigvis også om bivirkninger der kun er en der får pr. år ud af et enormt antal brugere.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Lukning af foreningens FB-gruppe
Ultimo august måtte foreningen med stor beklagelse lukke den facebookgruppe, som var blevet åbnet et halvt år tidligere.

Da gruppen blev åbnet, var hensigten, at den skulle være et sted, hvor fibromyalgiramte kunne have et rum til at ”snakke” med andre i samme situation og her dele erfaringer og få inspiration til at komme videre i et trygt og godt miljø, hvor tonen skulle være åben og respektfuld, også når man diskuterede ”svære emner” og var uenige indbyrdes.

Læs mere

Nyt om socialpolitik
Status på førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne
- en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en undersøgelse om konsekvenserne af førtidspensions-, fleksjob- og kontanthjælpsreformerne. Undersøgelsen fokuserer på de erfaringer, socialrådgiverne i jobcentrene har med reformerne. Dansk Fibromyalgi-Forening ser undersøgelsen som vigtig viden i forhold til eventuelle fremtidige justeringer – og ikke mindst i forhold til fremtidige reformer.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Nyt om socialpolitik:
Hvis arbejdsevnen ikke kan udvikles – ret til førtidspension

Dansk Fibromyalgi-Forening har ofte i modtaget opringninger fra medlemmer, der bliver visiterede til ressourceforløb og fleksjob, selvom om arbejdsevnen er minimal og ikke kan udvikles. Kommunernes praksis har været uklar, men et spørgsmål fra et folketingsmedlem til beskæftigelsesministeren har nu tvunget beskæftigelsesministeren til at præcisere, hvordan loven skal fortolkes.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

 

Støt DFF med et gavebrev
I Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder hårdt for dig med fibromyalgi. Vi indsamler den seneste viden fra forskning og smertelæger, vi fører en løbende dialog med politikerne og myndigheder om tilbud og rettigheder og vi arbejder for at udbrede viden om fibromyalgi generelt. Men det kræver ressourcer og derfor har vi har brug for din hjælp. Den kan du bla. give med et gavebrev.

Læs mere om hvorfor du skal støtte os og hent et gavebrev her.

Nyt om socialpolitik:
Fald i førtidspensioner i 2013
Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført nye regler på området. Skyldes faldet udelukkende overgangsfasen til den nye ordning – eller vil der fortsat være en lav grad af tildeling? Dette vil Dansk Fibromyalgi-Forening iagttage nøjere fremadrettet.

Kommunerne tilkendte i 2013 førtidspension til 5.743 personer, heraf fik 3.059 førtidspension efter de nye regler og 2.684 efter de tidligere regler.
Det er et markant fald i forhold til de seneste fem år, hvor antallet af nye tilkendelser har varieret mellem 14.500 og 17.500.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).


Nyt om socialpolitik:
Økonomiaftalen
Regeringen har indgået aftale med Danske Regioner og KL om hhv. regioner og kommuners økonomi for 2015.  Aftalerne fortsætter den stramme styring af økonomien.

Dansk Fibromyalgi-Forening gennemgår og vurderer de elementer i aftalen, som har relevans for fibromyalgipatienter.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Dansk Fibromyalgi-Forening har den 17. juni 2014 udsendt følgende pressemeddelelse:
Funktionelle lidelser er farlige
I dagens Politiken refereres udtalelser fra Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital under ledelse af Professor Per Fink omkring diagnosen Funktionelle Lidelser. Dansk Fibromyalgi-Forening anerkender på ingen måde, at diagnosen fibromyalgi kan reduceres til en psykiatrisk diagnose under fællesbetegnelsen Funktionelle Lidelser.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Et liv i andres hænder
Et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Først og fremmest er disse borgere prisgivet den førte politik på området. Dernæst har det stor indflydelse på tilværelsen, hvem man møder, når man er afhængig af andres hjælp: lægen, sagsbehandleren, arbejdsmarkedets parter osv. Det er afgørende, at både samfund og nøglepersoner viser omsorg og rettidig omhu.

Læs mere om bogen på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Cytokiner kan være en del af svaret
Er fibromyalgi resultatet af en betændelsestilstand i centralnervesystemet? Det kan resultaterne af svensk forskning fra 2012 i hvert fald tyde på. Det kan betyde både enklere diagnosticering, bedre behandling og ikke mindst en større anerkendelse af fibromyalgi som en fysisk sygdom.

Læs mere her

Nyt om socialpoltik:
Sygedagpengereformen vedtaget d. 11. juni 2014
Folketinget har i dag – d. 11. juni 2014 – 3. behandlet og vedtaget den nye sygedagpengereform.

Sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, kommer fra 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og er uafhængig af formue og indkomst.  

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Lægekonsulenternes rolle i kommunerne?
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i brev af 26. maj 2014 stillet spørgsmål til Beskæftigelsesministeren vedrørende de kommunale lægekonsulenters rolle.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Ny undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser
Der er stigende fokus på hadforbrydelser. Alligevel kender meget få til omfanget af hadforbrydelser. Hvor mange oplever fx at blive bevidst og demonstrativt ignoreret? Hvor mange oplever at blive talt nedsættende om eller til? Hvor mange oplever at blive skubbet, slået, sparket til eller spyttet på? Det ønsker Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold at få styr på, og har udarbejdet et spørgeskema til formålet. DH vil gerne opfordre alle medlemsorganisationer - og andre - til at lægge spørgeskemaet på deres hjemmesider, og til at opfordre deres læsere til at rapportere evt hadforbrydelser. Hadforbrydelser bekæmpes nemlig bedst ved at blive synliggjort.

Du kommer til spørgeskemaet her

Læs mere om undersøgelsen af hadforbrydelser her


Nyt om socialpolitik:

Efterbetaling af offentlige ydelser på grund af forkerte afgørelser - skal ikke længere anses som formue. Beskæftigelsesministeriet har udsendt en ny pressemeddelelse vedrørende ændring i modregning i ydelser i forbindelse med efterbetalte penge, der skyldes forkerte afgørelser.

Læs mere på medlemssiderne (husk du skal være medlem for at logge ind).

Fibromyalgiprisen 2014
I anledning af den internationale fibromyalgidag, kan vi i dag afsløre, at Fibromyalgiprisen i år går til Professor Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet. Lars Arendt-Nielsen får prisen på grund af sit arbejde indenfor smerteforskningen og ikke mindst hans store arbejde med at formidle viden indenfor området. Prisen uddeles i år for fjerde gang på foreningens generalforsamling, der i år afholdes på Scandic Sydhavnen lørdag den 24. maj. Prisen er tidligere gået til ph.d., læge Anders Jespersen tidligere fra Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital i 2013, Merete Hornecker fra Dansk Fibromyalgi-Forening i 2012 og Kirstine Amris ligeledes fra Parker Instituttet i 2011.

Nyt fra Rådgivningen
Nye afgørelser fra Ankestyrelsen vedrørende rehabiliteringsteam
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager om rehabiliteringsplan - og samarbejdet mellem rehabiliteringsteamet og kommunen.
Rehabiliteringsteamet behandler en rehabiliteringsplans forberedende. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation, at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Videre er formålet, at den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats med relevante tværfaglige tilbud, så der så vidt muligt kan opnås fodfæste på arbejdsmarkedet.
Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser.
Sagen overgår fra teamet til kommunen, der så træffer den egentlige afgørelse i sagen. Hvis resultatet af processen med rehabiliteringsplan og team ender med, at der skal etableres et ressourceforløb, udarbejdes rehabiliteringsplanens indsatsdel. Det vil sige, at der udarbejdes en egentlig plan for hvilke tilbud og indsatser mv., der skal indgå i ressourceforløbet.

Dansk-Fibromyalgiforening følger Ankestyrelsens afgørelser tæt, for at sikre at lovens praksis lever op til de intentioner, der dannede grundlag for reformerne.


Du kan læse mere om de nye afgørelser ved at klikke ind på vores medlemssider.

Nyt om socialpolitik:
Stort fald i antal tilkendelser af førtidspension i 2013
Efter arbejdsmarkedsreformen i 2012 har kommunerne i 2013 bevilget 60 procent færre førtidspension – set i forhold til 2012 jfr. Ankestyrelsens seneste opgørelse. Af tallene fremgår det, at flere kommuner tildeler helt ned til 80 procent færre førtidspensioner. Eksempelvis tildelte Næstved Kommune i 2012 tilkendte 306 førtidspensioner – dette tal faldt i 2013 til 36, hvilket svarer til et fald på 88,2

Hele artiklen kan læses på vores medlemssider.


Nyt om socialpolitik


Socialpolitik er et område vi har stor fokus på i Dansk Fibromyalgi-Forening. Derfor vil vores dygtige socialpolitiske konsulenter gerne forsøge at hjælpe vores medlemmer med at holde sig up-to-date på området. På medlemssiderne har vi derfor under det socialpolitiske område oprettet afsnittet ”Nyt om socialpolitik” og her vil de socialpolitiske konsulenter fremover lægge en række mindre artikler om det sociale område op med jævne mellemrum. De første to handler om ”Ligestilling af gifte og samlevende kontanthjælpsmodtagere” og den anden ser nærmere på Produktivitetskommissionens anbefalinger i artiklen ”Skal vi have et øget udbud af velfærdsydelser?”. Men husk, at du skal være medlem for at læse artiklerne.

Du kan finde artiklerne under medlemssiderne her.

Hvis du gerne vil læse artiklerne, men ikke er medlem endnu kan du melde dig ind her.

Facebookgruppe for mænd med fibromyalgi

Billede: Søren Wium
 

I Dansk Fibromyalgi-Forening har vi længe gerne ville gøre noget for gruppen af mænd med fibromyalgi. Derfor har vi nu taget initiativ til endnu ny Facebook-gruppe, som kun er for mænd med fibromyalgi. Gruppen har allerede en del medlemmer og vi håber med tiden, at gruppen kan være med til, at DFF fremover kan komme med flere tilbud til mænd med fibromyalgi.

Meld dig til gruppen her, mand!

WHO
WHO har i mange år kategoriseret fibromyalgi som en fysisk sygdom, men der har længe været diskussioner om, at man i en kommende kategorisering ville lægge fibromyalgi ind under Funktionelle Lidelser (Bodily Distress Syndrom – BDS). WHO har dog den 13. februar via deres Twitter-konto meldt ud, at det heldigvis ikke er en del af deres planer.

Fibromyalgiens gåde er ikke løst!
Vi har gennem et stykke tid nu modtaget en del henvendelser fra medlemmer og andre med interesse for området omkring en række artikler, der tilsyneladende beskriver hvordan gåden om fibromyalgi nu skulle være løst. Budskabet har fået yderligere vind i sejlene, fordi den svenske Fibromyalgi Förbundets hjemmeside viderebringer en historie fra netmediet The Guardian Express (Liberty Voice), der viderebringer resultaterne. Desværre er der tale om dygtig markedsføring fra det amerikanske firma Intidyn, der på baggrund af et noget tyndbenet forskningsmateriale forsøger at sælge sine produkter.

Du kan læse Dansk Fibromyalgi-Forenings gennemgang af forskningen her.

Artiklen fra Fibromyalgi Förbundets hjemmeside kan du se her.

Vi har samtidigt set artiklerne refereret rigtigt mange steder. Her kan du se en liste over artikler der referer til samme forskning her, som vi har fået kendskab til.

Åbent hus-arrangementer

Som supplement til cafémøderne og erstatning for de kursusdage, foreningen hidtil har haft i samarbejde med Parker Instituttet, lanceres der nu en ny type arrangementer, hvor du kan komme til Åbent Hus i foreningen i lokalerne på Lergravsvej på Amager.

Læs mere om Åbent hus-arrangementerne her

 

Ny pjece om symptomer
Fibromyalgi kan manifestere sig på mange måder. Der er ingen facitliste for, hvordanForside til pjece om symptomer man skal have det, når man har fibromyalgi.

Vi har derfor lavet en ny folder, der fortæller om de mange forskellige ansigter, som sygdommen kan tage hos de ramte. Pjecen fortæller om en række af de mest almindelige symptomer, som mennesker med fibromyalgi oplever og kommer med forslag til hvordan man kan arbejde med symptomerne.

Pjecen koster 40,- kr. pr. stk. inkl. forsendelse og kan købes ved henvendelse til sekretariatet på mail: dff@fibromyalgi.dk eller tlf. 3323 5560.

Fibromyalgi og medicin
Dansk Fibromyalgi-Forening har længe ønsket at kunne tilbyde medlemmerne
 et bedre overblik over fibromyalgi og medicin, men det er svært at få lægerne og sundhedsmyndighederne til at give et klart svar om hvilken medicin man kan bruge.

Det lykkedes dog for nyligt at få Sundhedsstyrelsen til at kommentere en medicinliste, vi havde sammensat, så derfor kan medlemmer læse artiklen ved at logge ind på medlemssiderne.

Artiklen gennemgår, hvordan det forholder sig med fibromyalgi og medicin og hvilke præparater, man kan få i Danmark og under hvilke tilskudsformer.

Nyt temahæfte om smertetackling
Foreningen har udgivet endnu et temahæfte i den nye serie.
Kroniske smerter forsvinder ikke. Heldigvis er der mange effektive måder til at tackle og lindre dem på.
Smertetackling kan ses som et puslespil, som består af mange brikker, der til sammen danner en samlet helhed. Find dine egne brikker og saml det puslespil, som støtter dig bedst muligt
Den nye pjece fortæller om de bedst afprøvede metoder. Prøv dig frem og find frem til de metoder, der hjælper dig bedst.
Hæftet er i A5 størrelse. 16 sider og koster 30, -kr. inkl. forsendelse. Kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.

Støtte skal være gennemskuelig
Dansk Fibromyalgi-Forening er meget enig med sundhedsminister Astrid Krag i, at der skal mere åbenhed omkring patientforeningerne og deres samarbejde med industrien om medicin og hjælpemidler.

- Vi er glade for, at det udvalg, der har arbejdet med problematikken, anbefaler, at patientforeninger på deres hjemmeside skal offentliggøre økonomiske fordele, som de har modtaget fra lægemiddelindustrien, siger Landsformand for Dansk Fibromyalgi-Forening, Anne Bendixen. Der må aldrig opstå tvivl om, at vi som patientforeninger arbejder for vores medlemmers sag og ikke er bundet op på aftaler med virksomheder.

Opstår der den mindste tvivl om vores uafhængighed, mister vi vores troværdighed.
- I Dansk Fibromyalgi-Forening modtager vi ikke støtte til foreningens arbejde fra medicinalindustrien eller andre med kommercielle interesser, slår Anne Bendixen fast, der samtidig håber, at der hurtigst muligt kommer gennemskuelighed op området.

Ny pjece: Til dig, der har fibromyalgi
Foreningen har som led i den nye temaserie udgivet en ny pjece: ”Til dig der har fibromyalgi”.

Det nye temahæfte henvender sig især til mennesker, der har fået diagnosen og andre, der gerne vil have uddybet deres viden om fibromyalgi.

Pjecen koster 40,- kr. pr. stk. inkl. forsendelse og kan købes ved henvendelse til sekretariatet på mail: dff@fibromyalgi.dk eller tlf. 3323 5560

Nye pjecer
Foreningen har udgivet to nye pjecer. En ny generel pjece om fibromyalgi og en pjece for pårørende.

                            

De gamle pjecer var utidssvarende og har fået et helt nyt, spændende og mere tidssvarende layout og opdateret indhold. Pjecerne er i A5 størrelse.

OBS! De nye pjecer er gratis men kan rekvireres  mod indsendelse af frankeret svarkuvert i A5 størrelse. (Porto: 8,00 kr. i DK for en af hver pjece)

Youtube-video med Lars Arendt-Nielsen om smerteforståelse
http://www.youtube.com/watch?v=7lp6OhPgRus

Rådgivning i socialfaglige sager på sekretariatet

Foreningen har gode erfaringer med rådgivning, hvor vi sikrer, at love og rettigheder bliver overholdt. Vores medlemmer bliver derved klædt på til de svære samtaler med myndighederne mv. For at rådgive kvalificeret er det ikke nødvendig at læse en personsag. Det skal pointeres, at der kun ydes rådgivning og ikke individuel sagsbehandling. OBS! Ved henvendelse til foreningens rådgivning og administration bedes man om at have medlemsnummeret parat og oplyse dette (Medlemsnummeret står bag på medlemsbladet)

Copyright: Dansk Fibromyalgi-Forening.

 

materiale bliv medlem kontakt