22/08 2018 • Brovst

Cafemøde i Brovst

Dialog og netværk
Velkommen til vores populære cafémøder – denne gang i Brovst den 22. august. Sundhedspolitisk konsulent Charlotte Donna Kristensen fra Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er igangsætter på cafémødet, som skaber dialog mellem deltagerne og giver dem mulighed for at møde andre fibromyalgiramte i deres lokalområde og danne netværksgrupper.

Aktiv og lyttende
"Cafémødet skal være uforpligtigende, hyggeligt, rart, trygt, og vi må gerne grine," fremhæver Charlotte, som samtidig understreger, at "mødet bygger på en dialog med deltagerne, der selv skal være aktive og lyttende og bringe de emner på banen, som de vil tale med hinanden om." 

Politisk arbejde
Charlotte Donna Kristensen vil også fortælle om, hvordan DFF arbejder politisk i forhold til sundhedspolitiske emner. "Jeg vil fortælle om DFF's holdninger, og hvorfor vi siger, som vi gør, og jeg vil beskrive, hvordan vi arbejder med at sikre en god medlemskontakt." 

Tackle nye livsmuligheder
Fibromyalgien har konsekvenser i alle livets forhold, og cafémødet retter også blikket mod sygdommens udfordringer i hverdagen, for dig, dine unger, din familie og for dit sociale liv. Hvordan kan du tackle de nye livsmuligheder? Hvad skal du sige til andre om din fibromyalgi? Og hvad kan du selv gøre for at få det bedre?

Udveksling af erfaringer
"På vores cafémøder giver det altid et godt udbytte, når deltagerne indbyrdes udveksler deres erfaringer og giver hinanden gode råd til, hvordan de kommer godt videre," betoner Charlotte. 

Tid og sted
Onsdag den 22. august fra kl. 16-19 i Brovst Sports- og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.

Cafémøder er gratis for alle - Tilmeld dig ved at skrive til Susanne Nørager på sn@fibromyalgi.dk