26/05 2018 • København

Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening byder velkommen til Generalforsamling 2018! Medlemmerne af hovedbestyrelsen er her fanget i sofaen på sekretariatet. Fra venstre ses: Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand Søren Harboe.

Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening byder velkommen til Generalforsamling 2018! Medlemmerne af hovedbestyrelsen er her fanget i sofaen på sekretariatet. Fra venstre ses: Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand Søren Harboe.

Generalforsamling - 26. maj 2018

Gør din stemme gældende

Vil du være med til at præge den fremtidige retning for Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF)? Så deltag i årets generalforsamling! Det er her, du kan gøre din stemme gældende og være med til at vælge, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen, hvor tre medlemmer er på valg. Du kan læse beskrivelser af dem her.  

Hovedbestyrelsen har også skrevet en beretning, som ser tilbage på et spændende 2017. Læs beretningen her.

Regnskabet for 2017 kan rekvireres ved henvendelse til DFF's sekretariat på dff@fibromyalgi.dk eller tlf. 33 23 55 60.

Mød andre fib'ere
Derudover har du rig mulighed for at møde andre fibromyalgiramte og deres pårørende under hyggelige former, så reservér et par timer til den årlige begivenhed, der også byder på et spændende foredrag fra smertelæge Karin Bruun Plesner samt kagebord om eftermiddagen og en afsluttende middag. 

Program for Dansk Fibromyalgi-Forenings generalforsamling - 26. maj 2018

  • Kl. 13.00 - 13.10: Velkomst ved formand Søren Harboe

  • Kl. 13.10 - 14.30: Foredrag ved overlæge Karin Bruun Plesner, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. Karin Bruun Plesner fortæller om "Sygdommen uden navn - Alt for mange med fibromyalgi mangler en diagnose" samt "Fibromyalgi og LDN (Lav dosis Naltrexone)"

  • Kl. 14.30 - 15.00: Kaffe- og tepause med stort ta'-selv-kagebord

  • Kl. 15.00 - 17.30: Ordinær generalforsamling
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen.
    Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening fremsætter forslag til vedtægtsændring i forhold til vedtægter omkring opløsning af foreningen. Læs forslaget her.

  • Kl. 17.30 - 18.00: Pause

  • Kl. 18.00: Middag for dem, der har tilmeldt sig (Pris: 100 kr.)

Læs mere om generalforsamlingens program

Sted:
Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, men alligevel ønsker at stemme på de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen samt på forslaget til vedtægtsændring, så kontakt venligst Jens Arenbach Nielsen på jens@fibromyalgi.dk for at blive informeret om proceduren for stemmeafgivelse før generalforsamlingen.