26/05 2018 • København

Bestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening fanget i sofaen på sekretariatet. Fra venstre ses: Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand Søren Harboe. Foto: Lone Sevel.

Bestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening fanget i sofaen på sekretariatet. Fra venstre ses: Sif Holst, Berit Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand Søren Harboe. Foto: Lone Sevel.

Generalforsamling - 26. maj 2018

Tilmeld dig her til kagebord og middag - 100 kr.

Tilmeld dig her til gratis deltagelse - kun generalforsamlingen

Gør din stemme gældende
Vil du være med til at præge den fremtidige retning for Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF)? Så deltag i årets generalforsamling! Det er her, du kan gøre din stemme gældende og være med til at vælge, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen, hvor tre medlemmer er på valg. Du kan læse beskrivelser af dem her.  

Mød andre fib'ere
Derudover har du rig mulighed for at møde andre fibromyalgiramte og deres pårørende under hyggelige former, så reservér et par timer til den årlige begivenhed, der også byder på et spændende foredrag fra smertelæge Karin Bruun Plesner samt kagebord om eftermiddagen og en afsluttende middag. 

Program for Dansk Fibromyalgi-Forenings generalforsamling - 26. maj 2018

  • Kl. 13.00 - 13.10: Velkomst ved formand Søren Harboe

  • Kl. 13.10 - 14.30: Foredrag ved overlæge Karin Bruun Plesner, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. Karin Bruun Plesner fortæller om "Sygdommen uden navn - Alt for mange med fibromyalgi mangler en diagnose" samt "Fibromyalgi og LDN (Lav dosis Naltrexone)"

  • Kl. 14.30 - 15.00: Kaffe- og tepause med stort ta'-selv-kagebord

  • Kl. 15.00 - 17.30: Ordinær generalforsamling
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen.
    Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening fremsætter forslag til vedtægtsændring i forhold til vedtægter omkring opløsning af foreningen. Læs forslaget her.

  • Kl. 17.30 - 18.00: Pause

  • Kl. 18.00: Middag for dem, der har tilmeldt sig (Pris: 100 kr.)

Læs mere om generalforsamlingens program

Sted:
Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Tilmelding:
Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. Men hvis du ønsker kaffe, te og kage i pausen, og hvis du ønsker at deltage i den dejlige afslutningsmiddag, er prisen 100 kr. Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er 7. maj.

Tilmeld dig her til kagebord og middag - 100 kr.

Tilmeld dig her til gratis deltagelse - kun generalforsamlingen