Udgivelser

Information om sygdommen er alfa og omega. Jo mere man ved om sygdommen, jo lettere et det at forstå sygdommen. Desuden øges sandsynligheden for, at man kan leve et så godt og aktivt liv trods begrænsningerne.

 

Dansk Fibromyalgi-Forening udgiver forskellige former for informationsmateriale omkring sygdommen.

 

Medlemsblad: Der er udgives er medlemsblad, hvori man kan læse bl.a. artikler om den nyeste viden om fibromyalgi samt forskning og behandling.

Hjemmeside: På fibromyalgi.dk findes et væld af vigtige oplysninger om fibromyalgi, de nyeste forskningsresultater samt nyt fra foreningen.

 

Tema-hæfter: Foreningen har udgivet følgende temahæfter:

Sådan træner du med fibromyalgi

Til dig der har fibromyalgi
Pårørende
Fibromyalgi- Symptomer
Fibromyalgi - Smertetackling
Fibromyalgi og graviditet
Fibromyalgi og stress
Børn og unge med fibromyalgi

 

Informationsfilm: DFF har udgivet en /DVD med titlen ”Fakta om fibromyalgi - et aktivt liv med kroniske smerter”. Informationsfilmen er rettet mod fibromyalgiramte og deres pårørende.

 

Pjecer: DFF udgiver pjecer til fibromyalgipatienter og deres pårørende:

 

En patientpjeceundefined
Pjecen orienterer om den viden, vi har om sygdommen på nuværende tidspunkt, men den omtaler også aktuelle behandlingsmuligheder samt giver gode råd om den nødvendige fysiske træning.
Pjecen kan downloades her eller fås ved henvendelse til foreningens sekretariat tlf. 3323 5560, men findes også i et vist omfang på apoteker, klinikker, lægehuse m.v.

 

En pårørendepjece
Pjecen er særligt rettet mod pårørende. Pjecen giver gode råd til pårørende om, hvorledes man kanundefined støtte den fibromyalgiramte bedst muligt en fremadrettet og konstruktiv måde. 
Pjecen kan downloades her eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet tlf. 3323 5560.

Nyhedsbrev