10 % af sygedagpengesager om uarbejdsdygtighed er forkerte

Kommunerne laver fejlafgørelser  i 10 % procent af sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven – og kommunerne inddrager ikke arbejdsgiverne nok under sagens forløb. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af 115 sager om sygedagpenge.

 

Af Lisbeth Balslev Aagaard, Leder af Rådgivningen og Socialpolisk Konsulent i dansk Fibromyalgi-Forening

 

I ca. hver 10. sag om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven har kommunerne afgjort sagerne ukorrekt. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af en række kommuners brug af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

 

Ankestyrelsen har undersøgt sagerne som en opfølgning på reformen i 2014 af reglerne om sygedagpenge. Nogle af reglerne blev ændret, men vurderingen efter § 7 blev ikke ændret ved reformen. 

 

Undersøgelsen fokuserer på, om kommunerne anvender reglerne om uarbejdsdygtighed rigtigt, og om sagerne er oplyst godt nok, når de bliver afgjort.

 

15 procent af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til ny behandling i kommunen, hvis der var blevet klaget til Ankestyrelsen. I 85 procent af de gennemgåede sager blev reglerne overholdt.

 

Arbejdsgiverne inddrages ikke nok

Undersøgelsen viser også, at kommunerne ikke inddrager arbejdsgiverne nok i sager om sygedagpenge og uarbejdsdygtighed. I 45 af sagerne var det relevant at inddrage arbejdsgiverne, men det skete ikke i 27 af sagerne. At arbejdsgiverne ikke blev inddraget, selvom det var relevant, ville dog ikke have ført til en anden afgørelse for borgeren.

 

Det mener DFF

DFF vurderer, at antallet af ukorrekte afgørelser skal nedbringes hurtigst muligt. ”Vi kan ikke have et system hvor retssikkerheden er så ringe. Det går ud over borgerne både økonomisk og psykisk”, siger Leder af Rådgivningen i Dansk Fibromyalgi-Forening Lisbeth Balslev Aagaard.

”Kommunerne skal sikre opkvalificering af sagsbehandlerne, således at sagsbehandlernes afgørelser kvalitetssikres optimalt. Ligeledes skal kommunerne straffes hårdere ved forkerte afgørelser. Flere kommuner bruger overvejende sandsynligligt grænsesøgende afgørelsespolitik – og det har beskæftigelsesministeriet et stort ansvar for at rette op på hurtigst muligt”, slutter Lisbeth Balslev Aagaard

 

Kilde: Ankestyrelsen

Nyhedsbrev