At få førtidspension i 2016 kan blive vanskeligere – og DFF er bekymret

Hidtil har staten betalt 35 procent af kommunernes udgifter til førtidspension. Men fra den 4. januar 2016 vil staten efter et år kun dække 20 procent af udgifterne. Dette kan skabe yderligere retssikkerhedsproblemer i kommunerne, mener DFF.

 

Folketinget vedtog den 26. august 2015 en ny refusionsreform, som træder i kraft den 4. januar 2016.

 

Flere fagforeninger og handicaporganisationer advarer om, at den lave statsrefusion efter et år kan betyde, at det bliver endnu sværere at få bevilget en førtidspension, en revalidering eller et fleksjob. 

 

Den hurtige nedtrapning af refusionen, kan være med til at presse borgere ud af de forsørgelsesydelser, som er dyrest.

Blandt andet er der en risiko for, at der vil være endnu færre, som vil få tildelt førtidspension.

 

Refusionssatserne kan skabe et stærkt økonomisk incitament i kommunerne til at presse borgere ud af offentlig forsørgelse eller ned på en lavere ydelse.

 

Dansk Fibromyalgi- Forening er imod den lave refusion på førtidspension, da mennesker med nedsat arbejdsevne i forvejen har svært ved at få tildelt de ydelser de er berettiget til. DFF har erfaret, at retssikkerheden i flere tilfælde er ringe i kommunernes sagsbehandling og en lavere refusionssats vil overvejende sandsynligt forringe retssikkerheden yderligere.

 

DFF har tidligere set kommunaløkonomisk spekulation i forhold til refusionssatser, så hvorfor skulle dette ikke være tilfældet med den nye refusionsreform i en tid, hvor kommunernes økonomi er presset?

 

”DFF vil følge udviklingen i førtidspensionstildelinger – og bliver der tale om signifikante afvigelser i forhold til gennemsnittet hidtil – må det politiske system justere praksis i kommunerne igennem ordentlige refusionssatser”, mener Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk Konsulent Lisbeth Balslev Aagaard. ”Politikere må stå på mål for deres beslutninger – og bliver der tale om et ”destruktivt selvmål” må strategien og refusionssystemet justeres og gentænkes”, slutter Lisbeth Balslev Aagaard

 

Læs mere om refusionsreformen hér: http://star.dk/da/Reformer/Refusionsreformen-2015.aspx

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

 

Læs mere om emnet på dette link: http://www.arbejderen.dk/indland/det-kan-blive-endnu-sv%C3%A6rere-f%C3%A5-f%C3%B8rtidspension-i-2016

Kilde: Dagbladet Arbejderen - 01/01/2016

Nyhedsbrev