Åbent cafémøde

Onsdag d. 24.8 – torsdag d. 25.8 var foreningen en tur forbi Bornholm i forbindelse med et åbent café- og netværksmøde, som blev afholdt af DFF Regionhovedstaden i samarbejde med foreningen. Her blev der stillet et mødelokale til rådighed ved Rønne folkebibliotek, hvor de to møder over to dage skulle afholdes.

Vores socialpolitiske konsulent Mie, holdte et oplæg på Bornholm, hvor hun gav en kort beskrivelse af fibromyalgi, hvordan Dansk Fibromyalgi-forening er opsat og hvilke medlemsfordele foreningen kan tilbyde dig som fibromyalgiramt og dine pårørende. Derudover fortalte hendes arbejdsopgaver består af i hendes stilling som socialpolitisk konsulent såsom hvordan medlemshenvendelserne påvirker udgangspunktet i de arbejdsopgaver hun laver.

Efter oplægget var rig mulighed for de fibromyalgiramte og deres pårørende, at snakke med hinanden og ikke mindst at udveksle erfaringer med hinanden. Der var også mulighed for at kunne snakke individuelt med Mie og de andre frivillige fra DFF Region Hovedstaden.

Dagen efter mødtes Region Hovedstaden og de tilmeldte deltager til en snak om netværksdannelse. Her blev der sat fokus på, at stable et netværk på benene blandt fibromyalgiramte på Bornholm. Mødet endte ud i, at der var en af de deltagende som gerne ville stå for netværket.

Derfor kan man på baggrund af dette sige, at hensigten med arrangementet blev opfyldt. Vi havde nogle gode timer sammen, og det var en ren fornøjelse at møde fibromyalgiramte og deres pårørende på Bornholm.

Cafémøde i dit nærområde

Hvis du kan samle en gruppe på min 15 personer, og evt. hjælper med at finde lokaler lokalt, så kommer vi gerne og afholder et cafémøde. Ring på 33 23 55 60 eller skriv på dff@fibromyalgi.dk, hvis du gerne vil være med til, at arrangere et cafémøde i dit nærområde. 

Nyhedsbrev