Invitation til projekt om natur og sundhed

En række partnere er gået sammen om at sætte fokus på natur og sundhed og at også mennesker med et bevægehandicap kan komme ud i naturen. Men hvad er god tilgængelighed til naturen for dig med fibromyalgi? Er det en bænk at hvile sig på? Parkeringspladser tæt på? En fast, jævn belægning? Eller er det vigtigste at kunne orientere sig på forhånd på en app eller en hjemmeside?

Der afholdes et informationsmøde i Jylland og et på Sjælland og alle er velkomne.

Læs mere på Handcapidrættens Videnscenters hjemmeside.

 

Download invitationen som pdf-fil undefined

Nyhedsbrev