DFF har i dag deltaget i Åbent Samråd i Folketinget

Vedr. Efterbetaling af sygedagpenge jfr Højesteretsdom:

 

DFF har i dag deltaget i Åbent Samråd i Folketinget.

 

Beskæftigelsesudvalget havde kaldt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen(V) og social- og indenrigsminister Karen Ellemann(V) i samråd om efterbetaling af sygedagpenge.

 

Højesteret afsagde den 10. september 2015 en dom, hvorefter en række borgere skulle have efterbetalt dagpenge som følge af, at kommunerne uden lovhjemmel havde stoppet udbetaling af sygedagpenge.

 

Bl.a. Kolding Kommune har efterfølgende undladt at efterbetale til nogle borgere med henvisning til, at sagerne er forældede.

 

DFF mener, at kommunale ulovlige og uretsmæssige afgørelser skal kompenseres fuldt ud, også selv om de overskrider forældelsesfristen, da borgerne er blevet ramt hårdt økonomisk - samtidig med at de har været syge.

 

Derudover mener DFF, at det er Ankestyrelsen der har fejlet i vejledningen til kommunerne - og dette skal borgerne ikke lide under.

 

DFF afventer Statsforvaltningens og Ombudsmandens vurderinger i forhold til kommunernes forvaltning.

 

 

Nyhedsbrev