Flere fleksjob nu

Ved Leder af Rådgivningen og socialpolitisk konsulent i Dansk Fibromyalgi-Forening Lisbeth Balslev Aagaard

 

Førtidspensions- og fleksjobreformen har betydet en betydelig reduktion i pensionskassernes udgifter til pensionsydelser. Disse midler skal sættes i arbejde og skabe flere fleksjobstillinger, mener DFF.

 

Der er ca. 20 % arbejdsløshed indenfor fleksjobsområdet, hvilket medfører at mange fleksjobsvisiterede - også fibromyalgiramte - går ledige på ledighedsydelse selvom de ønsker at anvende deres arbejdsevne i et fleksjob, men udbuddet af fleksjobsstillinger er meget begrænset og DFF mener ikke at relevante aktører fokuserer nok på problemstillingen.

 

DFF ønsker at pensionskasser, fagforeninger og andre aktører arbejder proaktivt for etablering af flere fleksjobsstillinger – både inden for egen organisation, men at de også, via samarbejdende netværk, får motiveret andre arbejdsgivere til at etablere flere fleksjobsstillinger, således at der skabes en generel og vedvarende interesse i at få sat problemstillingen på den politiske dagsordenen.

 

Beskæftigelsesministeren, DA m.fl. ønsker flere i arbejde, så alle aktører må bidrage til indsatsen i forhold til at skabe flere fleksjobsstillinger.

 

Læs DFF´s seneste artikel om emnet i vores nyligt udgivet medlemsblad hér

Nyhedsbrev