Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen

Ny principafgørelse beskriver reglerne for hjælp til tandbehandling. Retningslinjerne er således blevet tydeligere.

Ved Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk konsulent Lisbeth Balslev Aagaard

Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager visse ydelser efter aktivloven, fx ydelser svarende til uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dette fremgår af aktivlovens § 82a.

Kommunen yder desuden tilskud til udgifter til tandbehandling til personer, som ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Dette fremgår af aktivlovens § 82.

Den nye principafgørelse - 90-15 - beskriver reglerne for hjælp til tandbehandling

 

Resume:

Udgifter til diagnostiske undersøgelser og forebyggende behandlinger er omfattet af § 82a om tandpleje

Der kan ydes tilskud efter aktivlovens § 82a til regelmæssig diagnostisk undersøgelse og individuel forebyggende behandling. Tilskuddet omfatter udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

 

Udgifter til diagnostiske undersøgelser er omfattet af § 82 om tandbehandling, når undersøgelsen er en del af en samlet behandling

En regelmæssig diagnostisk undersøgelse danner grundlag for fastlæggelsen af den nødvendige behandlingsindsats, og den er derfor en nødvendig forudsætning for at fastslå, hvilken behandling der er nødvendig. Den anses derfor for at være en del af den samlede tandbehandling.

Hvis den regelmæssige diagnostiske undersøgelse ikke er en del af en samlet tandbehandling, kan der ikke ydes hjælp efter § 82, idet der er tale om en undersøgelse og ikke en behandling.

 

Individuel forebyggende behandling er omfattet af § 82 om tandbehandling

En individuel forebyggende behandling er en tandbehandling, og den er derfor som udgangspunkt omfattet af § 82. Da der ikke er tale om en dyr eller omfattende behandling, skal kommunen ikke vurdere, om behandlingen er absolut nødvendig at få foretaget på et tidspunkt, hvor ansøgeren ikke selv kan afholde udgiften.

 

Læs om den konkrete principafgørelsen 90 - 15 om tandbehandling, tandpleje, forebyggende behandling, regelmæssig diagnostisk undersøgelse hér:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176689

 

Kilde: Retsinformation

 

Kontaktperson: lba@fibromyalgi.dk

Nyhedsbrev