Spørgsmål til Politiken

Politiken bringer lørdag den 5. marts 2016 artiklen ” Vi lider af mindst 6,2 millioner sygdomme”. Artiklen indeholder dog en række ukorrekte oplysninger.

Selve præmissen om det problematiske i, at der er flere diagnoser end der er mennesker i Danmark er skudt noget forbi målet. Vi ved blot fra gruppen af fibromyalgiramte, at mellem 50 og 90 % har mere end en diagnose. Det vil sige, at når Politiken blot lægger tallene sammen, så vil de samme mennesker blive talt mere end en gang.

Vi undrer os over, at Politiken bruger Dansk Fibromyalgi-Forening som kilde til at angive tallet af mennesker med fibromyalgi i Danmark til 50.000 svarende til 1 % af befolkningen. DFF har henvendt sig til Poltiken og bedt dem uddybe, hvor de har tallet fra. I henhold til Sundhedsstyrelsen, så har mellem 2 og 8 % af befolkningen fibromyalgi svarende til mellem 100.000 og 400.000 mennesker.

Patientforeninger som Dansk Fibromyalgi-Forening er sat i verden for at hjælpe patienterne med at blive hørt og sikre at deres interesser bliver tilgodeset i sundhedssystemet. I vores tilfælde handler det ofte om en mangel på viden om sygdommen indenfor sundhedsvæsenet, der alt for ofte gør at mennesker med fibromyalgi overlades til sig selv.

Uanset antallet med en given diagnose, så er det centrale, at patientforeningen er til for at være samlingspunkt og talerør for patienterne.

Du kan læse vores henvendelse til Politiken her:

 

Hej Lars, [Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken]

I bringer her til morgen to artikler om patientforeninger, der puster medlemstallene op. Vi kan dog ikke lade være med at undre os lidt over de tal, I bruger i artiklen.

I lægger i artiklen tallene fra forskellige diagnoser direkte sammen og kommer frem til et højere tal end der er befolkning til i landet. Her skal I være opmærksomme på, at en række af de tal I nævner er overlappende. Vi ved fra vores gruppe, at mellem 50-90 % har mindst en anden diagnose. Det vil sige, at de samme mennesker ofte figurerer både under fx kroniske smerter, fibromyalgi, hovedpine, gigtsmerter mv. Det er ikke noget hverken vi eller andre lægger skjul på.

Derudover så vurderer I, at der i Danmark er 50.000 med fibromyalgi og skriver i øvrigt os på som kilde til det tal. Det under os og jeg håber meget I kan oplyse om, hvordan I finder det tal hos os. Vi oplyser at sundhedsstyrelsen vurderer, at mellem 2 og 8 % i Danmark har fibromyalgi. Da det giver en hvis usikkerhed, så vi har i Dansk Fibromyalgi-Forening valgt at holde os til det konservative skøn på 2 % svarende til ca. 100.000 danskere.

Af den nationale klinikske retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet fremgår tallet 2 – 8 %: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Feeds/~/media/C2305D647E6F4E5B9229D88E96322335.ashx

Tallet på 2 % fremgår også af Sundhedsstyrelsens Håndbog ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling”: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/~/media/7D823A90F5B54E38A6EF7DCF57CD46D9.ashx

Sundhed.dk angiver tallet til 3 %, hvilket vi vist også bruger et enkelt sted på vores hjemmeside.

50.000 svarende til 1 % er altså et tal, som vi ikke kan genkende og er derfor meget interesserede i at vide hvor I har tallet fra.

Nyhedsbrev