Juni

30/06 - 2016

Mangelfuld implementering af reformer

Rigsrevisionen udkom d. 15.3.2016 med en beretning om beskæftigelsesministeriets implementering af 3 reformer, herunder førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengerefor…

› Læs mere

27/06 - 2016

Åbent café- og netværksmøde på Bornholm

Kære medlem. Dansk Fibromyalgi/ Region Hovedstaden inviterer hermed dig og evt. pårørende til gratis arrangement på Rønne folkebibliotek: Onsdag d. 24. august kl. 17.30 til 20.30.

› Læs mere