Selvbooking - et nyt element i dagpengereformen

Fra d. 4. april 2016 bliver det obligatorisk for ledige dagpengemodtagere, at booke deres samtaler hos Jobcenteret. I denne artikel finder du de væsentligste regler for selvbooking.

Bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 beskriver følgende ændringer af dagpengesystemet, og disse ændringer skal omsættes til praksis i landets kommuner fra d. 4. april 2016. Det bliver nu obligatorisk for dagpengemodtagere selv at booke deres samtaler hos Jobcenteret.

Ændringerne er en del af beskæftigelsesreformen, som blev vedtaget i 2014 under SR-regeringen med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Endvidere er ændringerne et resultat af anbefalingerne fra det såkaldte Carsten Koch-udvalget.

Booking af samtaler væsentligt

Med ændringerne skal du som ledig nu selv booke dine samtaler hos Jobcentret – og din selvbooking sidestilles med en indkaldelse fra jobcenteret.

Du skal være opmærksom på, at det kan få økonomiske konsekvenser, hvis du ikke booker din jobsamtale til afholdelse senest dagen efter. En mangelende booking vil blive betragtet som en afmelding af dagpengesystemet, og den vil have virkning fra og med den dag, hvor din samtale skulle have været afholdt indtil du tilmelder dig igen.

Hvis du afmeldes dagpengesystemet på grund af enten manglende booking af samtale eller fristen er overskredet - eller fordi du er blevet afmeldt af andre årsager, så skal du booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage, for at din gentilmelding kan træde i kraft.

Hvis der ikke er flere ledige bookingtider, skal du kontakte Jobcenteret for at få udsat din tidsfrist. Det samme skal du gøre, hvis du oplever tekniske problemer med bookingsystemet.

 

Særlige tilfælde

Jobcentret kan i særlige tilfælde fratage dig retten til selv at booke samtaler, hvis det vurderes at din adfærd i forhold til at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis det vurderes, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Når Jobcenteret står for indkaldelse af dig til en samtale, foregår det digitalt via Jobnet.dk - og du har som ledig pligt til at gøre dig bekendt med, og kvittere, for indkaldelsen. Datoen for samtalen vil tidligst blive afholdt 8 dage efter, at indkaldelsen er tilgængelig. Hvis Jobcentret ønsker at indkalde dig tidligere, skal du indkaldes pr. brev.

Yderligere oplysninger

Jobcenteret har til pligt at infomere de omfattede personer, både skriftligt og personligt, at fremtidige indkaldelser vil ske gennem Jobnet. Denne indkaldelse gennem Jobnet vil anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig på Jobnet.

 

Her kan du finde yderligere oplysninger om reform af beskæftigelsesindsatsen: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2014/12/Beskaeftigelsesreform-vedtaget.aspx

(Kilde: bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 og artikel ”Aktører kritiserer nyt system for lediges samtaler af 26. januar 2016).

Nyhedsbrev