God intention, men mangelfuld implementering af ressourceforløb

Forligspartierne der vedtog reform af fleksjob og førtidspension skal mødes i dag, for at samle op på implementeringen af reformen. Det er der i høj grad brug for!

En af grundstenene i reformen har været indførelse af ressourceforløb. Man ville gerne have et helhedsorienteret forløb med borgeren, hvor der tages hensyn til både social- og sundhedsmæssige forhold. Virkeligheden er en helt anden bevidner de mange henvendelser til DFF’s rådgivning.

Generelt set opleves forløbene som den rene parkering af borgerne. Mange fibromyalgiramte oplever ressourceforløbene som meningsløse, der ikke tager udgangspunkt i dem som individer, deres konkrete ressourcer og funktionsniveau. Det fører til alenlange afklaringsforløb, som er så opslidende at de ender med at blive mere syge. 

Det skal stoppes!!

DFF mener at intentionen er god, men skal følges op af konkrete forløb, der tilpasses af den enkeltes ressourcer, hvor borgeren møder ligeværdighed og stor tillid til systemet. Dette kan lade sig gøre viser et projekt fra Handicapidrættens Videnscenter. Projektet har vist hvilken effekt meningsfulde ressourceforløb kan have. Borgerne har følt at de har haft medindflydelse på deres eget liv, og det har givet en øget livskvalitet og troen på at det hele nok skal gå.

Det er problematisk når kommunen spare penge ved at langtidsparkere borgeren og derved sætter økonomi over borgerens velbefindende, muligheder og livskvalitet.

Læs mere om Handicapidrættens Videnscenters projekt her.

Nyhedsbrev