Vidste du, at man kan få et kørselsfradrag som kronisk syg?

OBS! INFORMATIONERNE PÅ DENNE SIDE ER FRA 2016 - DERFOR HENVISER VI TIL OPDATERET INFORMATION OM KØRSELSFRADRAG HER

Har du en varig nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, så har du måske ret til kørselsfradrag?

I Ligningslovens § 9D anføres, at hvis ”man har en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, og har særlige udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, så kan man være berettiget til et kørselsfradrag”.

Det vil sige, at du som fibromyalgiramt muligvis også kan have ret til et kørselsfradrag, hvis din lidelse bevirker, at det ikke er muligt for dig at tage offentlige transportmidler til og fra arbejde.

Reglen betyder også, at du eventuelt kan få et kørselsfradrag mellem dit sommerhus og din arbejdsplads.

 

Kun lønnet arbejde og egenbetaling

Det er væsentligt, at du er opmærksom på, at det kun er gældende i arbejdsforhold, hvor du har en lønindtægt. Det betyder, at frivilligt arbejde ikke er indbefattet i retten til kørselsfradrag.

Udgangspunktet er, at der er en egenbetaling på kr. 2000 årligt.

Kørselssatsen – som du kan se i nedenstående skema - er gældende fra første kørte kilometer.

 

Tilbagevirkende kraft

Man har ret til at anmode om, at få sin skatteansættelse ændret med tilbagevirkende kraft inden for de sidste 3 år, hvis man har haft en kronisk lidelse, inden for denne periode - og et lønnet arbejde.

 

Generelt skal fradraget angives i ”antal kilometer pr. år” - og du skal indberette oplysningerne i din årsopgørelse eller forskudsopgørelse inden på www.skat.dk

Satser

Nedenunder kan du se satserne for befordringsgodtgørelse samt et beregningseksempel

År

Sats for de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2015

3,70 kr. pr. km.

2,05 kr. pr. km.

2016

3,63 kr. pr. km.

1,99 kr. pr. km.

 

Beregningseksempel

Hvis du eksempelvis har 6000 km. pr. år fra din bopæl til dit arbejde

 

6000 x 3,70 = 22.200 kr. (kilometerantallet ganges med den gældende kilometertakst – som du kan se ovenfor)

 

Egenbetaling                                                             2.000 kr. (trækkes fra de 22.200 kr.)

 

Fradrag i alt pr. år:                                                  20.200 kr.


Hvis du har yderligere spørgsmål til fradraget, så kan du eventuelt tage kontakt til SKAT - eller klikke ind på følgende link:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=69693

 

 

DFFs supplerende bemærkninger til:

 

'Kørselsfradrag for folk med en kronisk sygdom'

På baggrund af kommen-tarer til DFFs opslag på Facebook og DFFs hjemmeside om kørselsfradrag, skal følgende oplyses:

 

Har du en kronisk sygdom, som bevirker, at du ikke kan tage offentlige transportmidler, så kan du eventuelt være berettiget til kørselsfradrag efter ligningslovens § 9D.

 

SKAT kan gøre krav på lægeerklæring, som dokumenterer, at du har en kronisk sygdom.

 

Hvis du er usikker på, om du er omfattet af fradrags-reglerne, har du mulighed for at indhente et 'bindende' og konkret svar fra SKAT. Dette koster 400 kr.

 

Hvis du har haft en kronisk sygdom inden for de sidste 3 år, har du mulighed for at få fradrag med tilbagevirkende kraft for de 3 år. Dette kan du registrere over SKATs selvbetjeningssystem.

Nyhedsbrev