Vigtigt møde med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsdirektør

DFF har de sidste 1 ½ år målrettet arbejdet for at informere Norddjurs Kommune om den manglende kvalitet i sagsbehandlingen af fibromyalgiramtes sociale sager. I sagerne har DFF erfaret, at retssikkerheden ikke er blevet overholdt og at kommunen ikke har anerkendt fibromyalgi som en fysisk og kronisk smertesygdom. Norddjurs Kommune har nu udviklet en ny handleplan og strategi, som DFF ser frem til.

 

Af Lisbeth Balslev Aagaard, Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk Konsulent i Dansk Fibromyalgi-Forening

 

Dansk Fibromyalgi-Forening har d. 6. januar 2016 haft møde i DFF med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk.

 

Mødet var arrangeret på baggrund af DFF´s henvendelser til Norddjurs Kommune igennem 1 ½ år - herunder henvendelser til både Borgmester Jan Petersen og Kommunalbestyrelsen - vedrørende sagsbehandlingskvaliteten, som har medført ringe retssikkerhed for DFF´s medlemmer bosat i kommunen.

 

Kommunen omorganiserer og ansætter nye ledere

Mødet resulterede i en drøftelse af kommunens fremtidige strategi for en kvalitetsforbedring af sagsbehandlingen via en helt ny handleplan og organisationsform, som bl.a skal sikre en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling i sociale sager, således at sociallovgivningens intentioner opfyldes.

 

Ifølge arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk har Norddjurs Kommune således ansat nye ledere og har lagt en kompetenceudviklingsplan for medarbejderne i kommunen, der skal bevirke bedre socialfaglige indsatser, simple arbejdsgange og større kompetence/ansvar til den enkelte sagsbehandler. Endelig vil Norddjurs Kommune rydde op i gamle sager, som har ligget passive alt for længe.

 

Oprydning i sager - og borgertilfredshedsundersøgelser

DFF ser frem til at fremtidige sager, hvor det viser sig, at borgeren har fibromyalgi, bliver behandlet kompetent af sagsbehandlerne.

 

Norddjurs Kommune vil endvidere udvikle borgertilfredshedsundersøgelser, så kommunen får mulighed for at rette op på eventuel utilfredshed jfr. undersøgelsesresultaterne.

 

Opfølgning på samarbejdet

DFF er selvfølgelig meget positiv overfor, at Norddjurs Kommune udvikler kommunens sagsbehandlingskvalitet , hvilket DFF er overbevist om vil forbedre kommunens kontakt med borgeren - og tilgangen til sygdommen fibromyalgi.

 

DFF har tidligere set sager, hvor fibromyalgiramte har været på kontanthjælp i årevis uden indsatser – og derudover har DFF erfaret, at kommunen har behandlet fibromyalgiramte, som ”borgere med psykiske problemer”.

 

”Dette kan DFF naturligvis ikke være passiv overfor, hvorfor det har været væsentligt for DFF at bidrage til, at Norddjurs Kommune får optimal viden, så tilgangen til fibromyalgiramte ændres”, siger Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk Konsulent Lisbeth Balslev Aagaard. `

 

DFF vil om ca. 1/2 år følge op på Norddjurs Kommunes sagsbehandlingskvalitet.

”DFF er interesseret i at høre fra medlemmer i Norddjurs Kommune, hvor sagsbehandlingen ikke opleves  kvalificeret - og hvor retssikkerheden ikke synes overholdt. Medlemmernes oplysninger er væsentlige for at sikre opfølgning på samarbejdet med Norddjurs Kommune - og for i øvrigt at sikre det politiske arbejde for at forbedre forholdene for bl.a. fibromyalgiramte”, slutter Lisbeth Balslev Aagaard

 

 

Du kan evt. kontakte DFF her: lba@fibromyalgi.dk

Nyhedsbrev