4 årig forsøgsperiode med medicinsk cannabis

Den første januar 2018 træder en fireårig forsøgsperiode i kraft med brug af medicinsk cannabis til blandt andet kroniske smerter.

Danske Patienter fremhæver, at formålet med forsøget ikke alene bør være, at de patienter der i dag foretager ulovlig selvmedicinering får et lovligt alternativ. Formålet bør også være at tilvejebringe faglig viden om effekten af behandling med medicinsk cannabis. Der er brug for et styrket fagligt grundlag i forhold til evt. at kunne videreføre ordningen, når den udløber.

Vi ønsker, at der i forbindelse med forsøget tages stilling til fx medicinudgifterne for den enkelte bruger og muligheden for at føre bil, på trods af, at man deltager i forsøget. Forsøget bør også være starten til at åbne for flere midler og forsøg i en større skala til på længere sigt at åbne for flere patientgrupper.

Dansk Fibromyalgi-Forening efterlyser flere artikler og mere debat. Der er alt for lidt konkret viden og alt for mange fordomme, når det kommer til brugen af medicinsk cannabis i forhold til kroniske smerter.
Og vi har brug for mere forskning, mere evidens om hvad der faktisk virker og hvem det gavner mest. Hvilke doser og hvilken form. Om samspil med anden behandling og effekt på dagligdagen.

Læs mere om medicinsk cannabis på temasiderne

 

Nyhedsbrev