Antallet af førtidspensioner er faldet markant som følge af de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Og Lærkevej er blevet stedet, hvor de politiske hensigter møder virkeligheden.

Tallene viser, at der er grund til bekymring! Kolding giver nemlig fem gange så mange førtidspensioner som København.
 
I Kolding Kommune er der 83 borgere som har afsluttet et ressourceforløb inden for det seneste år. Af dem har 73 procent fået førtidspension. I Københavns kommune er det kun 14 procent af de 235 borgere, der har afsluttet et ressourceforløb, som har fået førtidspension.

Antallet af mennesker der kommer på førtidspension efter et endt ressourceforløb, svinger fra nul til 80 procent fra den ene kommune til den anden, viser en gennemgang, som Avisen.dk har lavet.

Det spænd er alt for stort mener Kirsten Ketscher som er professor i socialret på Københavns Universitet.
Vi, i Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er enig med Kirsten Ketscher i, at der selvfølgelig kan være forskel på folk fra den ene by til den anden, men at der er noget der tyder på, at Københavns Kommune administrerer lovgivningen forkert. Tallene indikerer også, at der er en strengere praksis i København.

DFF erfarer desværre også ofte i Rådgivningen, at vores medlemmer har problemer i deres sociale sag i blandt andet Københavns Kommune, hvor især gentagne udsigtsløse arbejdsprøvninger udsætter afgørelsen om et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension. Og det faktum at vores medlemmer trods gentagne arbejdsprøvninger ikke er udredt nok til at få førtidspension gør at mange hænger fast på kontanthjælp i årevis uden en afklaring.


Store kommunale forskelle
Der er fortsat alt for store forskelle på, hvor i landet man bor, når man skal have hjælp fra kommunen
I Kolding kommune er antallet af førtidspensioner også faldet de seneste år, men Jacob Gudbrand der er jobcenterchef i Kolding Kommune mener, at Kolding Kommune har en individuel tilgang til tilkendelsen af førtidspension og understreger, at det ikke er økonomien der afgør om en borger får førtidspension eller ej.

I Rådgivningen oplever vi desværre ofte en stor forskel i behandlingen af de fibromyalgiramte fra kommune til kommune. Det være sig både i håndteringen af sagsbehandlingen i den sociale sag, og i tilkendelsen af førtidspensioner.
Vi ser ofte at kommunerne tolker selve lovgivningen forskelligt, og at der derfor kan være stor forskel på, hvilken hjælp vores medlemmer bliver tilbudt – det kommer an på hvilken kommune de er bosat i. For eksempel på førtidspensionsområdet, hvor det i nogle kommuner er stort set næsten umuligt at få tilkendt en førtidspension til trods for at der foreligger utallige arbejdsprøvninger og lægelige oplysninger, som beskriver, at arbejdsevnen er nedsat til det ubetydelige.

Man kan derfor ikke undgå at få den tanke, at det er økonomien der vægter højest i sagsbehandlingen, og at det er økonomien der blandt andet i Københavns Kommune er den direkte årsag til de manglende tilkendelser af førtidspensioner.
Vi påpeger vigtigheden af, at tilkendelse af førtidspension altid bør bestå af en individuel faglig vurdering sammenholdt med de lægelige oplysninger og udtalelser, og ikke bør tages alene ud fra en økonomisk betragtning.

Hver sagsbehandler på Lærkevej har 220 sager – anbefalingen er højst 55.

Samtidig er det kommet frem i medierne, at sagsbehandlere på Jobcentret på Lærkevej hver har ansvaret for op mod 220 sager i gennemsnit, hvor Dansk socialrådgiverforening anbefaler, at en sagsbehandler højest bør have ansvar for mellem 40-55 sager.
Vi ser dette som et bekymrende højt tal, som må medføre et urimeligt tidspres for sagsbehandlerne, og mener, at dette høje tal på over 200 sager pr. sagsbehandler uden tvivl afspejler sig i sagsbehandlingen som der oftest for vores medlemmer viser sig, at være mangelfuld og/eller fulde af fejl.

De seks største kommuner kræver ændring af førtidspensionsreformen
I et fælles brev til beskæftigelsesministeren beder de seks største kommuner – København, Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers beskæftigelsesministeren om at ændre lovgivningen om tildeling af førtidspension. Den er nemlig for stram, og kommunerne fortolker den vidt forskelligt.
I brevet står der, at det er et problem, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet for at leve op til de stramme kriterier og hårde dokumentationskrav, der skal til for at få en førtidspension, og at sagsbehandlingen kan tage årevis.
Sidst mener kommunerne, at de store forskelle i antallet af førtidspensioner der tilkendes på tværs af kommunerne i sig selv er et udtryk for, at lovgivningen bør ændres.

Dansk Fibromyalgi-Forening kæmper for lovgivningen
Vi ser med stor interesse på dette tiltag fra landets 6 største kommuner, og håber at beskæftigelsesministeren snart ser alvoren af den stramme praksis og konsekvenserne heraf, så de mennesker hvor en førtidspension er den eneste udvej tilbage også får tilkendt en førtidspension.
Vi kæmper for at lovgivningen bør ændres, og at der bør komme lempeligere krav til tilkendelse af førtidspension, og vi holder i Rådgivningen et skarpt øje med udviklingen både i Københavns Kommune og på landsplan.

Læs mere her
Kolding giver 5 gange så mange

Landets 6 største kommuner kræver ændringer

Borgmester til sagsbehandlere -glem alt om færre sager

Nyhedsbrev