Beskæftigelsesministeren takker for bidrag

Folketingets beskæftigelsesudvalg har på baggrund af DFFs foretræde for udvalget bedt ministeren om kommentar på det specifikke bidrag til evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og takker i et brev Dansk Fibromyalgi-Forening.

I brevet skriver ministeren: ”Dansk Fibromyalgi-forenings forslag vil naturligvis indgå i mit og forligskredsens arbejde med reformen på lige fod med øvrige bidrag”.

Vi glæder os over, at vores arbejde bærer frugt og ser frem til resultaterne af evalueringen, siger sekretariatschef i Dansk Fibromyalgi-Forening, Judi Olsen, og fortsætter ”vi har bidt os fast i kampen, så vores medlemmer ikke bliver overset og drukner i mængden. Vi er naturligvis en del af den brede alliance, der fortsætter det politiske pres, som vi i foreningen har iværksat”.

Flere end 60 patient-organisationer og fagbund deler vores synspunkter og danner sammen med os fælles front i det politiske pres.

Ved foreningens foretræde i slutningen oktober understregede vi, hvor vigtigt det er for patienter med fibromyalgi at få sat en stopper for de mange utilsigtede konsekvenser af reformen af fleksjob og førtidspension. Ugen efter fulgte vi op med et samråd i Beskæftigelsesudvalget, hvor også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) deltog, og vi noterede med tilfredshed, at ministeren ser et udtalt behov for ændringer, som han nu skriver i brevet til os. Det samme gælder et bredt udsnit af udvalgets medlemmer lige fra Enhedslisten til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

De seks største danske kommuner rettede ligeledes i starten af august en fælles appel til Troels Lund Poulsen om at ændre reglerne for tildeling af førtidspension. Kommunerne fremhæver, at lovgivningen er for stram og tolkes vidt forskelligt fra kommune til kommune.

Vi venter spændt på evalueringen.

Her kan du se hvad vi skrev efter vore foretræde 

Nyhedsbrev