Anne Bendixen er død

Dansk Fibromyalgi-Forenings bannerfører og formand gennem mere end 14 år er død efter længere tids sygdom.

Foreningen har mistet både en enestående pioner og en spraglet personlighed. Anne har med et umiskendeligt stort frivilligt engagement ført en utrættelig kamp for anerkendelse af fibromyalgi, og for at sikre de fibromyalgiramtes rettigheder for et godt og aktivt liv. 

Anne Bendixen var gennem hele sit formandskab et effektivt talerør og tog mange nødvendige kampe for foreningens medlemmer. Mere end nogen anden var hun en vagthund, der sørgede for at råbe op når der var noget, der ikke var som det skulle være. Politisk har Anne Bendixen turde udfordre med både kant og seriøsitet. Det gælder såvel også det lange seje strategiske arbejde med at opnå indflydelse i alle relevante fora, og håndtering af konkrete sager, hvor myndighederne eller politikerne svigtede. Hun var båret af en ægte indignation over, at mennesker der er syge kan udsættes for misfortolkninger og mistillid, ingen eller dårlig behandling og ende som en kastebold i den kommunale sagsbehandling. Ét er sikkert, man har altid kunnet regne med en kontant og klar udmelding når de fibromyalgiramtes rettigheder var under pres.

Mere end noget andet ønskede hun at fibromyalgiramte kunne leve et godt og aktivt liv på trods af kroniske smerter og nedsat funktionsevne. Med fokus på forskning og vidensformidling var hun med til at udbrede de resultater, der var til gavn for de fibromyalgiramte. Særlig opmærksom var hun på  internationale forskermiljøer, hvor der er langt mere anerkendelse og fokus på sygdommen end i Danmark.

Anne Bendixens pionerarbejde har også været dedikeret til at sikre bedre tilbud for fibromyalgiramte, så som konkret viden om mestring af sin sygdom, individuel vejledning og til medlemmer samt målrettede kurser med højt fagligt indhold. Dette har hun sikret i en verden, hvor der praktisk talt ikke var tilbud for de fibromyalgiramte. 

Anne Bendixen har i løbet af de 14 år ved roret udviklet foreningen fra at være en lille organisation, udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft til at være en professionel forening, der rummer et engageret korps af frivillige samt flere højt specialiserede kompetencer indenfor kerneområderne social-  og sundhedsområdet, kommunikation og administration.  Anne forstod at værdsætte de frivillige kræfter og personalet, der var med til at få tingene til at ske.

Anne Bendixen var et uhøjtideligt væsen, der både var til Marx og Gud, til demonstration og samråd. Hun havde visionerne, men også evnen til at få dem ført ud i livet. Hun sikrede, at Dansk Fibromyalgi-Forening kom med i de relevante paraplyorganisationer for at få større gennemslagskraft. Hun kunne både bestride tillidsposter i forretningsudvalget i Danske Patienter og samtidig tage landet rundt for at møde foreningens medlemmer. Hun kunne sige tingene lige ud som ingen anden, tage brodden af de største autoriteter og samtidig støtte mennesker, der havde brug for det. Hun kunne snakke om døden og livet der var ved at rinde ud. Livets svære stunder skulle helst akkompagneres af et godt glas vin og med humor.  

Foreningen fyldte Anne Bendixens liv og vi er taknemmelig for at måtte fylde så meget i hendes liv.

Anne Bendixen efterlader sig to børn og vores varme tanker går til dem.

Ære være Anne Bendixens minde

 

København den. 1. februar 2017

Søren Harboe

Formand Dansk Fibromyalgi- Forening.

Nyhedsbrev