Fibromyalgi kan måles

Ny nordisk forskning slår myten om fibromyalgi som psykosomatisk til vægs. Den viser nemlig, at sygdommen kan måles i proteiner og kan afsløres af en simpel blodprøve.

Forskerne har opdaget, at det er muligt at diagnosticere fibromyalgi ved at måle niveauet af de såkaldte cytokiner i kroppen. Cytokiner er en type proteiner, der kan måles i blod og rygmarvsvæske. I det nye forskningsprojekt har man undersøgt en langt større mængde cytokiner, end man tidligere har gjort, og derved har de fundet ud af, at patienter med fibromyalgi har langt højere niveauer af visse cytokiner.

Hønen eller ægget
Indtil videre er der ingen der ved, om det høje indhold af cytokiner hos fibromyalgiramte er årsagen til eller konsekvensen af sygdommen. Om det, populært sagt, er hønen eller ægget, der kommer først. Men en sammenhæng er der med sikkerhed, og den er værd at kigge nærmere på, mener Torsten Gordh, professor i smerteforskning på Upsala Universitet, Sverige.
Det skriver Dansk Fibromyalgi-Forening i en artikel i medlemsbladet, der netop er udkommet.
Også herhjemme er der gang forskningen på smerteområdet og Smertecenter Syd i Odense søger nu personer, der har lyst og mulighed for at deltage i et videnskabeligt forsøg, der skal undersøge om kroniske smerter i nogle tilfælde skyldes en abnorm aktivering af immunsystemet omkring det centrale nervesystem.

Formål med forsøget
Formålet med forsøget er at undersøge, om der er tegn på en abnorm aktivitet i immunsystemet i hjerne og rygmarv hos mennesker med kroniske smerter i forhold til raske forsøgspersoner. Hvis dette er tilfældet, vil det potentielt kunne forklare årsagen til mange kroniske smertetilstande og bane vejen for at udvikle nye, mere effektive behandlinger.
Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, Afdelingslæge, Ph.D. postdoc og ansvarlig for undersøgelsen siger:

”Set fra mit perspektiv er det fortsat afgørende, at vi får afdækket, hvad der foregår i nervecellerne på rygmarvsniveau for endeligt at komme videre. En blodprøve er også vigtig, da vi gerne på sigt skulle identificere den/de blodprøver der mest præcist diagnosticerer hvad der foregår omkring nervecellerne, således at lumbalpunkturen – på sigt – bliver unødvendig”.
Undersøgelsen udføres af Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital af projektansvarlig læge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, afdelingslæge, Ph.D.

Forsøger er igangsat 1. april 2017 og slutter forventeligt 31. marts 2019.
Læs her om formål og forudsætninger for at deltage i undersøgelsen her

Nyhedsbrev