Foretræde hos Folketingets beskæftigelsesudvalg

Bestyrelsesmedlem Merete Hornecker og socialrådgiver Mie Jensen

Fibromyalgi-Foreningen fik den 25. oktober mulighed for at fortælle Folketingets beskæftigelsesudvalg om de anbefalinger, vi mener skal indgå i evalueringen af reformen af fleksjob og førtidspension. Foreningen er gået sammen med 60 organisationer og patientforeninger i kampen om at få politikere og lovgivere i tale. 

Mødet med Folketingets beskæftigelsesudvalg foregik i en god stemning og vi fik mulighed for i forbindelse med evalueringen af fleksjob- og førtidspensionsreformen at gøre opmærksom på en ekstrem udsat målgruppe – borgere med fibromyalgi.

Fibromyalgiramte har ofte en betydelig funktionsnedsættelse, og har behov for individuelle tilrettelagte forløb. For fastholdelse på arbejdsmarkedet skal der igangsættes en tidlig indsats for ikke at havne i endeløse afklaringsforløb, som kan strække sig op til 10 år.

Minifleksjob presser   
En af de mest markante ændringer ved reformen er sondringen mellem fleksjob og førtidspension, hvor fleksjob er lig med lille arbejdsevne og førtidspension er lig med ingen arbejdsevne. Det betyder for vores medlemmer, at flere med en næsten ubetydelig arbejdsevne skal afklares til minifleksjob – helt ned til ½ til 1 time om ugen. Ved udgangen af maj 2017 er der 10.382 borgere ansat i fleksjob mellem 1-5 timer.

Fastholdelsesfleksjob – en billig investering for fremtiden
Ordningen med et fastholdelsesfleksjob øger fibromyalgiramtes muligheder for at fortsætte på arbejds pladsen, når man har fået stillet diagnosen og kan være med til at fastholde den fibromyalgiramte på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Da ordningen blev revideret i 2013 blev det mere besværligt at få et fastholdelsesfleksjob, hvilket især skyldes den lange dokumentationsproces på 12 måneder. Ud af fleksjob bevillingerne blev kun 11 % ansat i fastholdelsesfleksjob efter reformen mod 22 % før.

Ensartet og kvalitetssikret sagsbehandling
Vi oplever at vores medlemmer får en utrolig uensartet behandling når sagsbehandlingen sammenlignes blandt landets kommuner. Dels er diagnosen tolket meget forskelligt, dels tolkes lovteksten forskelligt og dels er der mange fejl i sagsbehandlingen. Reglen er, at borgeren trues mere end borgeren vejledes og hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Gruppen af fibromyalgiramte er hårdt ramt, da vi ser afklaringsforløb helt op til 9+ år

Vi anbefaler derfor Folketingets beskæftigelsesudvalg;

  • At kravet om de 12 måneders forudgående ansættelse afskaffes eller væsentlig reduceres.
  • At, hvis man har en arbejdsevne på 7 timer og derunder, skal man have mulighed for at vælge mellem et fleksjob eller en førtidspension.
  • At ressourceforløb maksimalt kan have en samlet periode på 5 år.
  • At der stilles krav om en ensartet udmøntning af regler, der sikrer den enkelte borgers retssikkerhed.

Se her hele Dansk Fibromyalgi-Forenings indlæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg

Nyhedsbrev