Har du råd til din medicin?

Redigeret af socialrådgiver og Socialpolitisk konsulent Berit Pedersen

 

I Rådgivningen hos Dansk Fibromyalgi-foreningen snakker vi ofte med medlemmer, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

 

Længere perioder på sygedagpenge eller kontanthjælp, og i flere tilfælde også helt uden forsørgelse fra kommunen, gør at flere medlemmer bliver nødt til at tage stilling til hver måned, hvordan deres økonomi skal prioriteres. Måneder med ekstra høje medicinudgifter kan derfor for vores medlemmer betyde, at de bliver nødt til at lade være med at købe den medicin som de af lægerne er blevet anbefalet at bruge, da økonomien ellers ikke kan hænge sammen.

 

Men vidste du, at det er muligt at få en afdragsordning på dit apotek, hvis du har meget høje medicinudgifter? Apotekerne har nemlig pligt til at tilbyde alle syge med meget høje medicinudgifter en henstandsordning.

 

Henstandsordning

Folketinget ændrede sidste år reglerne, for at gøre det nemmere for kronisk syge at få de tilskud de havde ret til og at betale deres medicin.

 

Apotekerne fik blandt andet pligt til at tilbyde en såkaldt ’henstandsordning’ til alle, der har haft eller forventer at få, meget høje udgifter til medicin. Du kan derfor få en henstandsordning, hvis du forventer at købe medicin for over 18.331 kr. (22.541 kr., hvis du er under 18 år) årligt, så kronikertilskuddet træder i kraft.

 

Tilskud til kronikere

Hvis du har store udgifter til medicin, kan du være berettiget til kronikertilskud. 

Et kronikertilskud betyder, at du får 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 18.331 kr.

Med kronikertilskud får du 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 18.331 kr. (22.541 kr., hvis du er under 18 år).

Det svarer til en egenbetaling på 3.955 kr. opgjort i tilskudspriser, når tilskuddet er trukket fra. Du kan dermed højst få en egenbetaling på 3.955 kr. om året, forudsat at du altid køber den billigste medicin.

Du får tilskud til al tilskudsberettiget medicin, du køber på recept og dermed ikke kun medicin til de kroniske sygdomme.

 

Fra 1. januar 2016 bliver berettigede borgere automatisk tildelt kronikertilskud på apoteket. Tidligere skulle lægen søge Sundhedsstyrelsen om en kronikerbevilling til sin patient.

 

Med en henstandsordning på apoteket svarer det til en afdragsordning, hvor du månedligt betaler 330 kroner til apoteket. Den maksimale egenbetaling for receptpligtig medicin er 3.955 kr. om året. Så undgår du store medicinudgifter i starten af dit tilskudsår, da ordningen betyder, at udgiften bliver spredt jævnt ud over alle årets måneder.

Selvom det i år er blevet nemmere at få en afdragsordning på medicin på apoteket, har færre fået det. En årsag til dette kan skyldes, at borgerne ikke bliver informeret om ordningen, og at mange flere end i dag, ville have en afdragsordning på apoteket, hvis de blot vidste, at det var en mulighed.

Samtidig er der fortsat også mange borgere som foretrækker at betale for medicin fra gang til gang frem for at binde sig til en afdragsordning.

 

Dropper medicin

For to år siden viste en rapport fra TrygFonden, at fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere har prøvet at droppe receptpligtig medicin, fordi de ikke havde råd.

Det kan samtidig tyde på, at kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen siden har forværret situationen, og at flere derfor kan have stor gavn af en afdragsordning. Især i betragtning af, at sygedagpengereglerne sender mange på kontanthjælp efter bare 26 uger, hvis de bliver alvorligt syge. Det kan betyde, at mange kommer til at stå med store medicinudgifter, som de ikke kan betale. Der kan derfor være et endnu større behov for at kunne fordele sine medicinudgifter over året med en henstandsordning.  

Det er især når sygemeldte borgere og borgere på kontanthjælp, en gang om året skal starte forfra på at optjene medicintilskud og derfor står til at betale op til 1.500 kroner på en måned, at de ofte enten overvejer eller helt fravælger at købe deres medicin.

 

Krav om 225 timers arbejde

225 timers reglen betyder, at hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift kan den helt bortfalde. Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med. Du skal ikke opfylde arbejdskravet hvis Jobcentret vurderer, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde 225 timer inden for 12 kalendermåneder, eller hvis Jobcentret er ved at vurdere, om du er på vej i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Ordningen træder i kraft i 3 faser. Den 1. oktober 2016 skal du opfylde et krav om mindst 113 timers arbejde i perioden fra 1. april til 1. oktober 2016. Frem til den 31. marts 2017 skal du løbende opfylde et krav om mindst 113 timers arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder. Fra den 1. april 2017 skal du løbende opfylde et krav om mindst 225 timers arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

 

Henstandsordningen betyder:

·       Henstandsordning er for alle, der har store udgifter til medicin.

·       Grænsen for store udgifter er sat til, at du forventer at købe tilskudsberettigede lægemidler for over 18.331 kroner på et år.

·       18.331 kroner er beløbet medicinen ville koste uden tilskud – ikke det, man selv har betalt.

·       Fordel udgifter til medicin over hele året

·       Man kan se i bunden af sin bon fra apoteket, hvor meget man har købt for i løbet af tilskudsåret. 

·       Ordningen gælder alle, der nåede beløbsgrænsen sidste år, eller som har nået grænsen eller forventes at gøre det i løbet af den tilskudsperiode, de er i gang med.

·       Med en henstandsordning på apoteket fordeler du den maksimale egenbetaling fra tilskudsberettiget medicin på 3.955 kroner i 12 lige store betalinger.

·       Du betaler de 330 kroner hver måned til apoteket. Derfor undgår du de meget store udgifter i starten af dit tilskudsår.

·       Apoteket har pligt til at tilbyde ordningen til alle med særligt høje medicinudgifter, og kan få en bøde for ikke at gøre det.  

 

Spørg på dit lokale apotek, hvis du vil høre mere om dine muligheder for en henstandsordning.

Nyhedsbrev