Foto: Nicolai Zoffmann

Foto: Nicolai Zoffmann

Jobcenter indkalder til ulovlig lægeundersøgelse

Har du været udsat for at blive kaldt til lægeundersøgelse på Jobcentret? 
Vi gør opmærksom på, at denne form for undersøgelse er ulovlig og ikke bør finde sted! Bliver du alligevel udsat for dette tilbud, så husk din rettighed til at klage over sagsbehandlingen. Du er også velkommen til at ringe til foreningen for rådgivning og vejledning på tlf. 3323 5560.

Jobcenter sendte borgere til lægeundersøgelse i baglokalet
På jobcentret på Lærkevej i København har kommunen taget drastiske metoder i brug for at få borgerne i arbejde. Her er borgerne blevet tilbudt en samtale med en læge og efterfølgende undersøgelse på Jobcentret for at fastlægge i hvilket omfang borgeren kan arbejde.
Det fremgår af en orientering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra 24. november, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.
I denne orientering fremgår det, at Københavns Kommune hyrede en privat lægevirksomhed i forbindelse med implementeringen af en politisk aftale om "en særlig indsats til førtidspension og fleksjob".
Ved flere lejligheder har læge-firmaet "foretaget fysiske lægeundersøgelser i jobcentret", skriver forvaltningen.
Men en sådan praksis er ikke lovlig - og slet ikke kommunens opgave.
Så klar er meldingen fra Ulrik Kohl, der sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation. Den nye Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Mia Nyegaard, er ligeledes blevet bekendt med sagen, og hun har allerede nu taget affære. 

- Det er under al kritik, og det har hele udvalget også udtrykt, efter vi blev opmærksomme på det, siger Mia Nygaard til TV 2 Lorry.
- Det første, der skete, da jeg blev opmærksom på det, var, at jeg bad forvaltningen om at give mig reglerne for, hvad man må og ikke må. Der fik jeg konstateret, at det er dybt ulovligt, siger borgmesteren.
Hun undskylder desuden overfor de borgere, der har været berørt af den ulovlige praksis. 
I orienteringen til udvalget fremgår det, at konsekvensen for den ulovlige praksis er, at  - "oplysninger, som måtte være tilvejebragt som følge af en eventuel fysisk lægeundersøgelse, ikke må indgå i sagsbehandlingen". 

Det skønnes, at cirka 100 personer er visiteret til forløbet, men kommunen ved endnu ikke, hvor mange der er blevet lægeundersøgt.

Læs om historien på Den offentlige.dk

Følg med på Facebook 

Nyhedsbrev