Fejl i sagsbehandlingen udfordrer borgerens retssikkerhed

I DFF oplever vi, at der bliver begået flere og flere fejl i sagsbehandlingen, som truer vores medlemmers rettigheder. Dette ses blandt andet i forbindelse med tolkningen af lovgivningen, som er meget forskellig i kommunerne til trods for, at selve lovteksten er den samme. I en artikel fra DR.dk angiver de, at Ankestyrelsen sidste år fandt, at kommunerne havde begået fejl i 29 % af sager inden for beskæftigelses- og socialområdet. Dette tal er alt for højt, da simple fejl kan undgås ved en fælles tolkning. Det er vores medlemmer som mærker konsekvenserne, da hele deres eksistensgrundlag bliver truet på grund af sagsbehandlingsfejl.

I artiklen forklarer Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund, at folk er dybt ulykkelige og stressede over afgørelsen, som medfører den konsekvens, at livet bliver sat på standby i den periode hvor Ankestyrelsen behandler klagen. På Ankestyrelsens hjemmeside kan man læse, at i 2016 var behandlingstiden for en klage gennemsnit på 4 måneder. Men problemet er, at de mister deres ydelser, ydelser som de ellers er berettiget til, indtil Ankestyrelsen får vurderet deres klager.

I DFF finder vi det dybt kritisabelt, at kommunerne tolker lovgivningen efter eget forgodtbefindende, og ikke vurderer retmæssigt, om vores medlemmer opfylder betingelserne for hjælp og støtte. Flere af vores medlemmer kontakter os, da de føler at deres retssikkerhed er truet, og oplever i større grad at blive mistænkeliggjort af deres sagsbehandlere. DFF kæmper for, at alle får en hurtig og korrekt behandling i kommunerne.

Du kan læse hele DR’s artikel her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/borgere-mister-oftere-stoetten-fordi-kommunen-laeser-loven-forkert

 

Nyhedsbrev