Nyd dine sanser og få højere livskvalitet

Sanserne giver os informationer om omverdenen gennem vores oplevelser og indtryk. Dette sker ved sanseceller, som opfanger signaler fra vores omgivelser og giver besked til hjernen, hvor signalerne bliver modtaget og fortolket.

De 7 sanser som vi oplever og mærker verden med er:
- Synssansen
- Høresansen
- Lugtesansen
- Smagssansen
- Berørings- og følesansen
- Labyrint- og ligevægtssansen (balance)
- Bevægelsessansen

Den øgede smerteoplevelse gør sanserne mere følsomme og gør at du bliver overfølsom overfor stimuli. Hermed kan hverdagens lyde, som tale, støj fra maskiner, tastaturet eller trafikken påvirke dig så meget, at det bliver generende. Sansesystemet bliver bevidstgjort og du bliver lettere distraheret, forvirret og derfor forholder du dig i højere grad til lyde fra omgivelserne. På den måde bliver evnen til at udelukke lyde nedsat og du bliver derfor lettere distraheret, forvirret og mister koncentrationen. Et eksempel på det kan være lyden af slikposerne i biografen, som kan opleves så generende, at det kan forhindre dig i at følge med i filmen.

Håndtering af følsomhed
Der er forskellige strategier i håndteringen af denne følsomhed, idet det er muligt at træne den og/eller beskytte den. Der findes eksempelvis lydterapi, hvor hjernen tilvænnes baggrundsstøj og lyde. Andre vælger at bruge beskyttelse imod lyde, for at undgå den belastning og stress, som de kan medføre. Det er en hårfin balance, for meget tyder på, at allerede eksisterende følsomhed, kan føre til yderligere følsomhed og dermed yderligere påvirkning og begrænsning.

Det er vigtigt stadig at mærke og bruge sanserne og ikke at lade måden at bearbejde sanseindtryk på forhindre og begrænse dig. Eksempelvis kan en meget stærk lugtesans gøre, at du får det dårligt og bliver utilpas ved kraftige eller bestemte lugte, som eksempelvis parfume.
Bevidstheden om de følsomme sanser skal derfor også bruges til at begrænse det, som belaster dig unødvendigt. Det er også noget du skal træne, så det ikke begrænser dig i dine relationer og dit hverdagsliv.

Du kan træne din tolerancetærskel gradvist op og huske at nyde, når du får glæde af dine sanser. Den stærke og kraftige oplevelse du får af selv de små ting. Sanserne bidrager også til livskvalitet, glæde og nydelse. At sidde og dufte haven eller havet med fødderne oppe på bordet. Nyde smagen, duften, farven og glassets form på et køligt glas bobler i sommervarmen. Det er vores sanser som giver os denne stærke oplevelse og dermed den enorme livskvalitet det er at være i kontakt med sine sanser.

 

Nyhedsbrev