Unge og mental sundhed

undefined

Dansk Fibromyalgi-Forening deltog onsdag den 24. oktober på Sundhedsstyrelsens konference i DGI byen i København omkring unges mentale sundhed, hvor blandt andet emnet om unge under uddannelse fyldte meget.

Her blev Sundhedsstyrelsens nyligt offentliggjorte rapport om unges mentale sundhed fremlagt og  Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening, sagde bl.a., at man bør forholde sig kritisk til rapportens resultater da andelen af unge, der ikke trives, sandsynligvis er større end de 5-10 % som rapporten peger på. 

De klassiske årsags forklaringer duer ikke mere
Eva Mathiasen fortalte også om årsagerne bag mistrivslen, hvor psykiske helbredsproblemer udgør stadigt den største sygdomsbyrde blandt børn og unge. Tidligere blev en stor del af unges mistrivsel forklaret med afsæt i socialøkonomiske faktorer, fx indkomst, arbejde og familierelationer, men disse klassiske årsags forklaringer er ifølge Eva Mathiasen ikke længere tilstrækkelige. 

Det er endnu for tidligt til at fastslå andre forklaringer, hvorfor forskerne kun kan gætte, men det som er anderledes i dag sammenlignet med for 20 år siden er, at unge bliver eksponeret for idealer til et godt liv i langt større stil og fra flere sider i dag. Desuden er der sket en individualisering, og stigning i forventninger til, at alle muligheder er åbne, så det for den enkelte kun er et spørgsmål om, at vælge det gode liv. Så når livet ikke former sig helt som man kunne ønske, er der større tendens til at man i højere grad peger fingrene indad mod sig selv.  

Man kunne også høre hjerneforsker, Peter Lund Madsens oplæg om søvns betydning for udvikling af hjernen. Forsker Helle Rabøl Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet fortalte om kønsforskelle i unges mistrivsel, og mulige forklaringer til dette. Desuden var der bl.a. oplæg fra kommuner, om hvilke tiltag der gøres for at fremme unges mentale sundhed og trivsel generelt. 

Dansk Fibromyalgi-Forening følger løbende med i forskning og debat omkring unge og deres trivsel for at kunne rådgive og støtte unge fibromyalgiramte på bedste vis.

Nyhedsbrev