DFF er medunderskriver på en appel om en handlingsplan for mennesker med handicap og kronisk sygdom.

DFF er medunderskriver på en appel om en handlingsplan for mennesker med handicap og kronisk sygdom.

Vi har brug for en handlingsplan

Mennesker med handicap og kronisk sygdom er markant værre stillet end resten af befolkningen. Derfor er der brug for en handlingsplan.

Institut for Menneskerettigheder lancerede i december 2017 ”handicapbarometer.dk”, der systematisk kortlægger levevilkårene for mennesker med handicap inklusiv mennesker med kroniske sygdomme som fibromyalgi i forhold til resten af befolkningen.

Et nedslående billede
Desværre tegner Handicapbarometeret et nedslående billede. På 9 ud af 10 vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed eller diskrimination er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen. 

Alt for mange fibromyalgiramte oplever også den ulighed i blandt andet sundhed, i beskæftigelse og i muligheden for at gennemførelse en uddannelse. Derfor har vi i Dansk Fibromyalgi-Forening sammen med en lang række andre organisationer valgt at være medunderskrivere på et brev til socialminister Mai Mercado (K) for at få iværksat en handlingsplan og større fokus på netop denne ulighed.

Vi må alle have lige muligheder og behandles lige, uanset om vi rammes af kronisk sygdom eller af et handicap.

Nyhedsbrev