Smertelæge Karin Bruun Plesner holdt et spændende foredrag for de mange fremmødte på årets generalforsamling, der også præsenterede en kunstnerisk bearbejdning af DFF's logo. (fotos: Charlotte Kristensen og Susanne Nørager)

Smertelæge Karin Bruun Plesner holdt et spændende foredrag for de mange fremmødte på årets generalforsamling, der også præsenterede en kunstnerisk bearbejdning af DFF's logo. (fotos: Charlotte Kristensen og Susanne Nørager)

Generalforsamlingen 2018 - DFF med kurs mod fremtiden

Traditionen tro løber den årlige generalforsamling i Dansk Fibromyalgi-Forening af stablen i slutningen af maj måned. Så da kalenderen sagde 26. maj, slog Hotel Scandic i København dørene op for et stort fremmøde af energiske fib’ere til generalforsamlingen 2018.

Spændende foredrag fra smertelæge
Første punkt på dagens program var et spændende foredrag fra overlæge Karin Bruun Plesner, som arbejder på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital. Karin Plesner har mange års erfaring med behandling af smertepatienter, og hun er i gang med et uhyre spændende forskningsprojekt om medicinsk behandling af fibromyalgiramte med Lav-dosis-Naltrexone (LDN).

Forskningen viser allerede gode tegn på, at behandlingen har positiv effekt på at lindre ømhed og stivhed hos fib-ramte. Karin Plesner understreger, at LDN-behandling ikke får smerterne til at forsvinde, men hun får den feedback fra mange af forsøgspersonerne, at lindringen af ømheden og stivheden giver mere energi til at klare flere opgaver i hverdagen på trods af smerterne.

Karin Plesner beklager, at der desværre fortsat er en udbredt mangel på anerkendelse af fibromyalgi som diagnose. 

Medlemsnærhed og synlighed
Efter store klapsalver til Karin Bruun Plesners fængende foredrag var tiden kommet til generalforsamlingens officielle dagsorden, hvor DFF’s landsformand, Søren Harboe, præsenterede hovedbestyrelsens beretning for 2017. Søren Harboe fremhævede medlemsnærhed, synlighed, troværdighed, en stabil økonomi og vigtigheden af holdånd som omdrejningspunkterne for DFF’s bredspektrede virke. Hovedbestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Herefter fik DFF’s sekretariatschef, Judi Olsen, ordet for at redegøre for regnskabet fra 2017 samt budgettet for 2018. Økonomisk påpasselighed samt nye indtjeningsmuligheder er i centrum for DFF, som siden 2015 har oplevet stigende indtægter for næsten 450.000 kr. 2017 endte dog med et mindre underskud på ca. 99.000 kr., som skyldtes bevidste prioriteringer i et 2017 med massiv politisk fokus på en række mærkesager for fibromyalgiramte.

Helt i front på fib-ramtes vegne
Det gjaldt bl.a. evalueringen af den stærkt omstridte reform af fleksjob og førtidspension fra 2013, og det har været nødvendigt at afsætte ekstra ressourcer til politisk arbejde og øget kommunikation for at være helt i front på fib-ramtes vegne.

Med baggrund i disse nødvendige prioriteringer er regnskabet i 2017 tilfredsstillende, understregede Judi Olsen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, og det samme blev budgettet for 2018, som bl.a. fastholder kontingentet uændret.

Bedre muligheder for donationer
På dagsordenen var også et forslag fra hovedbestyrelsen til en vedtægtsændring, som vil styrke mulighederne for, at DFF kan modtage større private donationer ved at styrke mulighederne for, at donorerne kan fratrække beløbet i skat. Ændringer af vedtægterne kræver støtte fra mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling, og vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Enstemmig opbakning var der også til genvalg af hovedbestyrelsesmedlemmerne Else Hansen, Bente Stisen og Merete Hornecker for en 2-årig periode. Hermed kan hovedbestyrelsen sætte kurs mod en fremtid, hvor der stadig er mange kampe at kæmpe, når det gælder fortsatte forbedringer af livsvilkårene for fibromyalgiramte. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste år, hvor generalforsamlingen bliver afholdt i Middelfart den 25. maj. På gensyn i 2019!

Læs det officielle referat fra generalforsamlingen 2018 i Dansk Fibromyalgi-Forening. Her kan du bl.a. læse den vedtagne vedtægtsændring.

Nyhedsbrev