Kampen for værdighed fortsætter

Stærkt omstridt reform
I Dansk Fibromyalgi-Forening har vi fra allerførste færd advaret om konsekvenserne for vores medlemmer, dengang et flertal i Folketinget indførte den stærkt omstridte reform af fleksjob og førtidspension i 2013.

Opblødning på ressourceforløb
Nu mere end 5 år efter har et folketingsflertal vist sig lydhør overfor dele af den massive kritik. Derfor blev der 1. juni vedtaget en justering af reformen, hvilket betyder, at man ikke længere skal igennem ressourceforløb for at få tildelt en førtidspension, hvis ikke der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle arbejdsevnen.

Fælles mobilisering
Der er dog kun tale om et lille skridt i den rigtige retning, og vi har stadig til gode at se, hvordan den nye justering føres ud i livet i kommunernes faktiske sagsbehandling. Denne bekymring deler vi i DFF med de mere end 60 fagforbund og patientorganisationer, som er del af den fælles og historisk omfattende sociale mobilisering i #VærdigReform, der kæmper for at få udryddet de åbenlyse urimeligheder i reformen.

Grund til bekymring
At der fortsat er grund til bekymring, viser de 45 sager om førtidspension, som Ankestyrelsen gennemgik på ny i juni måned med udgangspunkt i de nye retningslinjer. Af de 45 sager endte kun 3 med at blive sendt retur til kommunerne med besked om, at afgørelsen om at afvise førtidspension var blevet truffet på et forkert grundlag. 

Kampen for værdighed
Kort sagt fortsætter kampen for værdighed, og i den forbindelse er det trods alt positivt, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) løbende er lydhør overfor at modtage indspark fra bl.a. patientorganisationer og fagforeninger med forslag til de helt nødvendige justeringer af den omstridte reform. 1. august var seneste skæringsdato for at indsende forslag til ministeren, og i DFF var vi naturligvis på banen med vores mærkesager som talerør for fibromyalgiramte.

Vores mærkesager
I vores officielle skrivelse til Troels Lund Poulsen fremhævede vi fire områder:
- Lettere adgang til fastholdelsesfleksjob – en investering for fremtiden
- En helhedsorienteret indsats er helt afgørende
- Lægeerklæringer skal tages alvorligt
- Nej til modregning i pensioner under ressourceforløb

Læs Dansk Fibromyalgi-Forenings officielle skrivelse om behovet for ændringer i reformen.

Nyhedsbrev