Der sker meget på området for medicinsk cannabis netop nu.

Der sker meget på området for medicinsk cannabis netop nu.

Ny forskning om medicinsk cannabis

Der sker meget på området for medicinsk cannabis netop nu. 

Dansk Fibromyalgi-Forening var senest til høring i Folketinget om medicinsk cannabis. Høringen satte bl.a. fokus på de internationale erfaringer med medicinsk cannabis fra Holland, Israel og Canada. 

Forskning om fibromyalgi og medicinsk cannabis
For fibromyalgiramte er det relevant at vide, at der i Holland forskes i, om medicinsk cannabis kan være gavnligt for fibbere, og resultaterne fra forskningen ventes offentliggjort allerede i år.

I DFF følger vi naturligvis de hollandske erfaringer tæt, og vi bringer nyt, så snart vi selv har fået overblik over resultaterne fra den hollandske forskning.

Dansk forskning
I Danmark har Aarhus Universitet også igangsat et forskningsprojekt, der skal kaste nyt lys over udbredelsen af medicinsk cannabis. 

Udgangspunktet for forskningsprojektet er et spørgeskema, som det er muligt at besvare frem til 1. november.

Du kan finde link til spørgeskemaet fra vores tema-sider om medicinsk cannabis.

Nyhedsbrev