Ny smertebog med styrker og svagheder

Bente Bøllingtoft Lindstrøm: Inspiration til et godt liv, sammen med sygdom og handicap. www.forlagetvilhelm.com - 2018. 384 sider.

Anmeldt af Christine Knuth – som selv har fibromyalgi 

Selvhjælpsbog og inspiration
En ny bog om livet med kronisk sygdom har set dagens lys. Forfatter Bente Bøllingtoft Lindstrøm vil gerne dele ud af sine erfaringer, da hun selv lider af kronisk sygdom og har bl.a. levet med kroniske smerter gennem mange år. Bogen er skrevet og ment som en selvhjælpsbog til såvel de sygdomsramte som deres pårørende. Ydermere er målet også, at bogen skal tjene som inspiration til personer, der arbejder i sundhedsvæsenet.

Stærke personlige beretninger
Omdrejningspunktet i bogen er næsten 200 siders personlige beretninger fra 12 mennesker, der lider af forskellige kroniske sygdomme. Bente Bøllingtoft har selv interviewet de 12 personer, og gennem deres beretninger bliver der sat ord på mange af de følelser, jeg genkender fra mig selv som fibromyalgiramt. De personlige beretninger understreger, at det er meget vigtigt med nære relationer og troen på, at man stadig kan bruges. Indtrykkene fra de givende personlige beretninger står klart stærkest i bogen.

Ros til det store arbejde
Bente Bøllingtoft skal have stor ros for det store arbejde, hun har lagt i at give sit bidrag til at sætte fokus på smerteområdet. Der er dog alligevel grund til at være en smule kritisk overfor bogen som selvhjælpsværktøj. Det skyldes, at Bente Bøllingtoft sætter et meget højt ambitionsniveau for, hvad man som kronisk syg reelt kan magte på egen hånd. I bogen står der, at man vil stå stærkere, hvis man er klar over sine rettigheder, inden man fx kontakter kommunen og beder om hjælp. Det er naturligvis rigtigt. Men som det også fremgår af de 12 rørende personlige historier, har ikke alle kronisk syge kræfterne til at være så vedholdende i kravene til diverse institutioner, såsom læge og kommune, som forfatteren anbefaler.

En svaghed ved bogen
Kort sagt kræver det en meget ressourcestærk person at gennemtrumfe alle de meget rimelige og fornuftige krav, som bogen opstiller. Og de ressourcer har vi fibromyalgiramte som bekendt bestemt ikke altid. Derfor er det en svaghed ved bogen, at der mangler inspiration til, hvor man kan opsøge hjælp. Bogen har ganske vist et meget brugbart skema, man kan anvende som selvhjælp til at holde styr på de mange indtryk, man skal forholde sig til som kronisk smertepatient. Men man savner mere fokus på, hvor man kan søge om hjælp hos foreninger og ligesindede, fx hos patientforeninger, inden man evt. selv tager kontakt til kommunen eller sundhedsvæsenet.  


En blandet konklusion
Derfor lander vi på en blandet konklusion om bogen. Jeg tænker, at meget syge og plagede mennesker, som er på sygedagpenge eller kontanthjælp, slet ikke har overskud til at læse denne bog, hverken økonomisk eller personligt. Desværre. Men senere, når der er kommet mere ro på situationen, så vil bogen være en fin og god hjælp til den kronisk syge og de pårørende. Og som sagt – Bente Bøllingtoft skal have stor ros for det enorme arbejde, hun har lagt i bogen. Bente Bøllingtoft har også flere bøger i støbeskeen, og vi venter spændt på at høre nyt fra den front!

Nyhedsbrev