Regeringen og DF har afsat nye penge til at opstille en national handlingsplan for smertepatienter. I DFF mener vi, at de afsatte midler er en dråbe i havet.

Regeringen og DF har afsat nye penge til at opstille en national handlingsplan for smertepatienter. I DFF mener vi, at de afsatte midler er en dråbe i havet.

Nye penge til smerteområdet er en dråbe i havet

National handlingsplan
3,5 mio. kr. bliver afsat hvert år de næste fire år til at afdække området for smertebehandling og dernæst opstille en national handlingsplan for den fjerdedel af befolkningen, der lever med kroniske smerter i Danmark. Det har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet.

En dråbe i havet
Umiddelbart kan det jo lyde som en god nyhed, og i Dansk Fibromyalgi-Forening er vi positive overfor alle tiltag, der kan give fibromyalgiramte et bedre liv. Men når det er sagt, så er 3,5 mio. kr. om året en dråbe i havet.

Alt for lange ventelister
Vi ved nemlig allerede godt, hvad der er den helt store udfordring for behandlingen af mennesker med fibromyalgi, og det er manglende kapacitet til udredning og behandling! Kort sagt er ventelisterne alt for lange, og det behøver vi ikke at bruge fire års arbejde med en handlingsplan på at finde ud af.

Behov for massiv tilførsel af penge
Derfor lyder opfordringen fra DFF til landets politikere at rette blikket mod den evidensbaserede viden, vi allerede har i Danmark i forhold til, hvad der virker i behandlingen af fibromyalgi. Den viden påviser, at de tværfaglige smertecentre, Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital samt Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital er vejen frem. Derfor er der simpelthen behov for en massiv tilførsel af flere penge til disse behandlingssteder. Anbefalingen er hermed givet videre!

Nyhedsbrev