Omstridt reform under lup

Skarpt blik på reform
I Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) har vi fortsat blikket skarpt rettet mod fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013. Sekretariatschef Judi Olsen og socialpolitisk konsulent Mie Jensen fra DFF deltog ved Folketingets høring om evalueringen af reformen den 31. januar 2018. Blandt talerne ved høringen var borgere, som på krop og sjæl har mærket konsekvenserne af reformen. 

Troels Lund vil ændre reform
Kritikken og de mange historier af kød og blod fra mennesker, der har oplevet fortvivlende økonomiske og personlige konsekvenser pga. reformen, har gjort indtryk på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Derfor meddelte han på konferencen, at han går efter at ændre fleksjob- og førtidspensionsreformen inden sommeren 2018, bl.a. med fokus på en værdig tilværelse for mennesker med behov for førtidspension.

Manglende forståelse
En af borgerne var 55-årige Lone Poulsen, der er uddannet biotekniker. Efter et mangeårigt sygdomsforløb fik hun tilkendt et fastholdelsesfleksjob i 2007 på sin arbejdsplads. I 2014 får virksomheden imidlertid ny ledelse, der ikke har forståelse for Lones skånebehov, og hun oplever et stigende pres, som fører til stress og depression.

Mister næsten troen
Lone må sygemelde sig i 2016, og virksomheden ender med at opsige hende samme år. Som ledig konstaterer Lone, at hun pga. reformen fra 2013 vil gå voldsomt ned i løn som fleksjobber, og Lone bliver fortvivlet over, hvor få fleksjob der er indenfor hendes fagområde. Hun mister næsten troen på igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fandt egne talenter
Lone fandt heldigvis en vej ud af mørket i kompetenceforløbet Joballiancen, som Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) lancerede i samarbejde med Dansk Fibromyalgi-Forening i 2015. Gennem den brede vifte af virkemidler i Joballiancen fandt Lone ind til sine egne talenter, som hun nu udfolder som bogholder hos LAFS.

Kritik af reformen
Blandt de mange oplægsholdere, som Folketingets Beskæftigelsesudvalg havde inviteret, var der flere fællestræk i kritikken af reformen:

- Der er for store forskelle mellem kommunernes udmøntning af loven, bl.a. i forhold til tildeling af førtidspension og forvaltningen af ressourceforløb.

- Borgerne oplever fortsat lange forløb uden mening og bagkant, for mange sagsbehandlere samt manglende kvalitet i indsatsen.

- Bureaukrati og unødvendige dokumentationskrav fylder stadig for meget i sagsbehandlingen, mens lægeerklæringer ikke bliver brugt efter hensigten.

- Der var kritik af, at når borgerne klager over kommunernes afgørelser, falder ankesagerne næsten altid ud til kommunens fordel.

Nej til tomme ord
Konferencen nåede ikke omkring alle dagsordener med relevans for fibromyalgiramte, herunder mordregning af ydelser i pensioner samt gensidig forsørgerpligt. Men i DFF fortsætter vi med at gå forrest i kampen for at ændre reformen, og vi fastholder vores politiske pres, så de gode politiske intentioner ikke blot ender som tomme ord.

Hvad ønsker fibromyalgiramte at ændre ved fleksjob- og førtidspensionsreformen?

Læs mere om Joballiancen

Nyhedsbrev