Kommunerne må ikke stoppe udbetaling af sygedagpenge uden først at orientere borgeren. Sådan lød dommen ved Østre Landsret i maj 2018.

Kommunerne må ikke stoppe udbetaling af sygedagpenge uden først at orientere borgeren. Sådan lød dommen ved Østre Landsret i maj 2018.

Mange sager om sygedagpenge genåbnes

Kommunerne må IKKE uden varsel stoppe udbetaling af sociale ydelser. Sådan lød dommen i Østre Landsret i maj måned i en principiel sag om sygedagpenge.

En sygemeldt sosu-assistent havde fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra Køge Kommune, men den praksis var ulovlig, fastslår Østre Landsret med den nye dom.

Dom fra Højesteret i 2015
Allerede i 2015 fastslog Højesteret, at det ikke er lovligt at stoppe udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft – uden først at orientere borgeren. Den afgørelse valgte Ankestyrelsen dog ikke at følge, da sosu-assistenten klagede over Køge Kommune.

Herefter endte sagen i retten, hvor Ankestyrelsen tabte sagen, og borgeren vandt. Ankestyrelsen har valgt ikke at anke dommen, og det får betydning for en række sager om sygedagpenge, som nu bliver genåbnet. Det gælder også allerede afgjorte sager.

Lighed for loven
Socialrådgiver Berit Pedersen fra Dansk Fibromyalgi-Forening følger området for sygedagpenge tæt i sit daglige arbejde, og hun hilser dommen fra Østre Landsret velkommen: ”Det er glædeligt, at den nye dom indskærper overfor kommunerne og Ankestyrelsen, at de naturligvis skal overholde gældende lovgivning. Men det er selvfølgelig trist, at det overhovedet er nødvendigt med en sådan indskærpelse.”

Det er imidlertid udtryk for en udbredt praksis, som Berit genkender fra sit daglige arbejde som socialrådgiver: ”Vi oplever desværre alt for ofte, at der er store forskelle fra kommune til kommune, når det gælder sagsbehandlingen i sociale spørgsmål – ikke mindst overfor fibromyalgiramte. Derfor bliver det spændende at følge konsekvenserne af den nye dom, for der er absolut behov for forbedringer og ensartet sagsbehandling ude i kommunerne. Og vi holder naturligvis skarpt øje med udviklingen, så dommen fører til, at der bliver lighed for loven – også for fibromyalgiramte.”

Læs mere om dommen i Østre Landsret på Avisen.dk

Læs om Ankestyrelsen, der ikke anker dommen

Nyhedsbrev