Sundhedsstyrelsen er klar med flere nye vejledninger for brugen af smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen er klar med flere nye vejledninger for brugen af smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen stiller skarpt på smertestillende medicin

FAQ (ofte stillede spørgsmål) om håndkøbsmedicin

I 2015 købte danskerne 6 millioner pakninger af smertestillende medicin, og det var alene i detailhandlen, altså i supermarkeder, kiosker og i butikker som Matas. Dertil kommer den medicin, der købes på apotekerne. Men når vi køber vores medicin sammen med mælken, følger der ikke gode råd eller advarsler med.

Derfor har Sundhedsstyrelsen nu lavet en informationsside med de mest almindelige spørgsmål. Siden har også en gennemgang af de forskellige typer af smertestillende medicin, og man kan læse, hvornår man ikke må bruge de forskellige typer af medicin.

Læs den nye FAQ her

Fokus på afhængighedsskabende medicin som fx opioider (morfin)

Danskerne har et markant højere forbrug af opioider end de øvrige nordiske lande. Sundhedsstyrelsen har derfor strammet vejledningen over for lægerne i forhold til udskrivning af bl.a. Tramadol.

Afhængighedsskabende medicin som fx Tramadol må kun udskrives ved en personlig konsultation med lægen, og der skal altid være en plan for behandlingen, inklusiv hvornår behandlingen skal stoppe. Ved kroniske smerter skal lægen overveje, om patienten ikke hjælpes bedre med andre behandlinger eller anden medicin, som ikke er afhængighedsskabende.

Læs vejledningen her

Opkvalificering af den alment praktiserende læge i forhold til smerteindsats

Udover en FAQ om håndkøbsmedicin og en skærpet vejledning i forhold til afhængighedsskabende medicin har Sundhedsstyrelsen valgt at prioritere en opkvalificering af den alment praktiserende læge (familielægen). Det er den alment praktiserende læge, der er udgangspunktet for al smertebehandling.

Sundhedsstyrelsen satser på en opkvalificering af lægerne ved en række tiltag som fx kurser, artikler og faglige møder. Der arbejdes også med udviklingen af en smerteguide (også rettet mod lægerne).

Derudover kan lægerne få vejledning fra en række anbefalinger som fx ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb med kroniske lænderygsmerter”, og fra Nationale Kliniske Retningslinjer som fx for ”Generaliserede smerter i bevægeapparatet”.

Læs om smerteindsatsen her 

Nyhedsbrev