Sygdomsprestige og fibromyalgi

Et nyt studie har kigget nærmere på prestige i sygdomme og giver et billede af, at fibromyalgi ikke bliver vurderet særligt højt af sundhedspersonale, når det kommer til prestige. 
Måske kan al den hype, der var omkring Lady Gaga og hendes fibromyalgi være med til at hive sygdommen længere op af listen

Prestige som koncept
Prestige som koncept er bl.a. kulturafhængigt i forhold til hvilke værdier og normer der vurderes værdifulde i et samfund. Prestige er derudover også relativt – en kategori eller ting kan kun blive evalueret i forhold til andre kategorier.

Fibromyalgi ligger lavest på listen ud af 38 sygdomme
Ud af 38 sygdomme rangerer fibromyalgi lavest ift. prestige både i 1990, 2002 og 2014. Generelt kan siges, at prestige vurderinger for alle sygdommene er stabile over tid, og at der kun er få forskelle i rangeringer, når de tre undersøgelser sammenlignes.

Forskerne peger på, at følgende aspekter påvirker vurderingen af prestige.

 1. Sygdommen og dens udvikling  
  Ikke-selvforskyldte, akutte og dødelige sygdomme med klare diagnostiske symptomer, som gerne er lokaliseret i den øvre krop, helst lokaliseret til hjerne eller hjerte, bliver rangeret højere.
 2. Mulighederne for behandling af sygdom 
  Sygdomme med aktiv, risikofyldt, højteknologisk behandling vurderes med højere grad af prestige.
 3. Typiske patientgrupper inden for hver sygdom 
  Sygdomme med fx børn og unge eller personer som accepterer lægens forståelse af sygdom vurderes mere prestige fyldte.

I forlængelse af særligt punkt 2 nævner forskerne, at lægers ansvar og forståelse af egen rolle traditionelt er forbundet med at helbrede patienter. Forskerne peger på, at dette aspekt også kan påvirke vurderingen således, at sygdomme som ikke kan helbredes sætter fokus på lægens ”manglende evner” og påvirker at sygdommen på den måde vurderes lavere på prestigeranglisten.

De tre højest rangerede sygdomme
De tre højeste rangerede sygdomme er karakteriseret ved at være forbundet med højere risiko for at dø og mere avanceret behandlingsformer. 

 1. Leukæmi, som tit rammer børn og unge. Behandlingen består af flere typer, herunder stamcelletransplantation, som vurderes som en avanceret behandlingsform.
 2. Hjernetumor, hvor behandling ofte omfatter en operation i hjernen, som er forbundet med stor risiko.
 3. Blodprop i hjertet, her er behandling hurtig og effektiv.

De fire lavest rangerede sygdomme:

 1. Fibromyalgi
 2. Angst
 3. Levercirrose (”Skrumpelever”)
 4. Depression

Sygdommene er kendetegnet ved, at det ikke er organ specifikke sygdomme, samt at de ikke kan påvises ved objektive diagnostiske fund, som fx udslag i blodprøver. Levercirrose som er den 3 lavest rangeret sygdom anses ofte som selvforskyldt på grund af alkoholmisbrug.

Nøgletal fra et studie omkring prestige I forskellige sygdomme
Studiet har undersøgt, hvorvidt prestige i sygdomme ændrer sig over tid, og hvilke aspekter, der påvirker vurdering af prestige.

Studiet er baseret på en undersøgelse, hvor forskerne har bedt en gruppe norske læger om at vurdere 38 udvalgte sygdomme på en skala fra 1-9 ud fra hvilken prestige, de tror sundhedspersonale generelt ville tildele de enkelte sygdomme. Hvor 1 er lav prestige og 9 er høj prestige. Dernæst har forskerne beregnet gennemsnitsscore for de enkelte sygdomme og på baggrund af det, rangeret de enkelte sygdomme. Undersøgelsen blev foretaget i 1990 og derefter gentaget i 2002 og 2014, hvorefter resultaterne blev  sammenlignet.

De læger, der deltog i undersøgelsen blev bedt om, at notere deres første indskydelse fremfor at vurdere prestige på et mere analytisk grundlag. Lægernes vurdering har selvfølgelig et medicinsk perspektiv, men deres vurdering af prestige skal også ses i kulturelt perspektiv og hvilke associationer lægerne forbinder med de enkelte sygdomme, fx vil AIDS måske give associationer til ubeskyttet sex fremfor svækket immunsystem.

 

Nyhedsbrev