Tilskud til medicinsk cannabis

I Dansk Fibromyalgi-Forening holder vi skarpt øje med udviklingen omkring medicinsk cannabis, og vi er som udgangspunkt positiv overfor den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis på recept. Som patientforening har vi den holdning, at det er nødvendigt med mere forskning og viden om medicinsk cannabis som et muligt middel til smertelindring og bedre funktionsniveau i hverdagen.

Seneste nyt om forsøgsordningen er, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en tilskudsordning, hvor døende patienter kan få dækket 100 pct. af udgifterne til medicinsk cannabis, mens øvrige patienter kan få op til 50 pct. tilskud – med en samlet max-grænse på 10.000 kr. i tilskud om året. Tilskuddet bliver først indført fra 1. januar 2019, men med tilbagevirkende kraft, så der også kan gives tilskud til medicinsk cannabis, som er blevet ordineret i 2018.

Lægemiddelstyrelsen fremhæver fire grupper, som kan have gavn af medicinsk cannabis:

  1. Sclerosepatienter
  2. Rygmarvsskadede
  3. Patienter med kroniske smerter
  4. Patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi 

Vi har samlet tema om medicinsk cannabis på hjemmesiden her

 

 

Nyhedsbrev