I DFF er vi stærkt kritiske overfor Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om funktionelle lidelser. Anbefalingerne risikerer at ende som en sproglig øvelse, hvor vi går fra diagnoser til symptomer uden tværfaglig fokus på den enkelte fibromyalgipatients specifikke behov for udredning og behandling.

I DFF er vi stærkt kritiske overfor Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om funktionelle lidelser. Anbefalingerne risikerer at ende som en sproglig øvelse, hvor vi går fra diagnoser til symptomer uden tværfaglig fokus på den enkelte fibromyalgipatients specifikke behov for udredning og behandling.

Udspil om funktionelle lidelser bliver til symptombehandling uden fokus

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort sine nye anbefalinger for behandlingen af funktionelle lidelser. Selv om Sundhedsstyrelsen nu anerkender fibromyalgi som en fysisk diagnose og prioriterer tværfaglig udredning og behandling som omdrejningspunktet for fibromyalgi, er vi stadigvæk stærkt kritiske i Dansk Fibromyalgi-Forening. 

Vi er IKKE enige i at bruge funktionelle lidelsers psykiatriske tilgang som udgangspunkt for behandling af fibromyalgi og en række andre reelle fysiske sygdomme. Funktionelle lidelser er heller IKKE en diagnose, hvorimod fibromyalgi er en anerkendt diagnose under Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Psykiatrisering fastholdes
Dagens udspil pointerer ganske rigtigt, at funktionelle lidelser ikke ”sidder mellem ørene”, men alligevel tildeles psykiatrien fortsat en væsentlig rolle i udspillet. 

Når de nye anbefalinger ikke lægger op til en specifik diagnoseliste, risikerer vi at gå væk fra en faglig og evidensbaseret tilgang, fordi vi pludselig ændrer fokus fra diagnoser til symptomer. I de nye anbefalinger understreges det, at funktionelle lidelser ikke er en skraldespandsdiagnose. Alligevel bliver der tale om en sådan. Fokus flyttes nemlig væk fra diagnoser til symptomer uden afgrænsning på, hvad der kan komme ind under betegnelsen funktionelle lidelser. 

Standardiseret tilgang
I DFF er vi ydermere bekymrede for, at Sundhedsstyrelsen anlægger en så bred tilgang til mange forskellige sygdomme, at der bliver tale om en standardiseret behandling på tværs af diagnoser, som hver især har behov for en specifik og målrettet udredning samt behandling. 

I DFF støtter vi tværfaglig udredning og behandling, men i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der snarere tale om tværfaglig forvirring uden en synlig retning til gavn for den enkelte patient med fibromyalgi. 

Frygt for sproglig øvelse
I DFF frygter vi, at det hele ender som en sproglig øvelse, hvor vi går fra diagnoser til symptomer, uden indførelsen af den reelle tværfaglige tilgang med fokus på den individuelle fibromyalgipatients unikke og specifikke problemstillinger. Den tværfaglighed er en hjertesag for Dansk Fibromyalgi-Forening, og den hjertesag kæmper vi stadig for. 

Udspillet omkring funktionelle lidelser kunne lyde som dagens gode nyhed, endelig et godt tilbud til alle de patienter, der i dag er faldet ud af det danske sundhedsvæsen. Og alligevel protesterer de berørte patienter. Hvorfor? Fordi der i højere grad er tale om ordleg. Sundhedsstyrelsen vil fokusere på symptomer frem for diagnoser, samtale frem for behandling, nyorganisering i stedet for flere ressourcer til de specialister, som, vi ved, kan hjælpe - og vi er meget langt fra at have patienten i centrum.

Læs Dansk Fibromyalgi-Forenings temasider om funktionelle lidelser:
www.fibromyalgi.dk/tema/tema-funktionelle-lidelser/ 

For yderligere information – kontakt:
Sundhedspolitisk konsulent Sif Holst – tlf. 20 93 50 87