Ulighed i forhold til tilkendelse af førtidspension

Der er stor forskel på hvor du bor i Danmark, hvis du ønsker at få tilkendt en førtidspension. Det er en problematik, som vi flere gange har sat fokus på, da vi gennem vores medlemsrådgivning gentagne gange har set, at kommunerne tolker lovgivningen anderledes. 

Avisen.dk har omtalt problematikken og når man ser på Danmarkskortet i artiklen vækker det stor bekymring hos os. Se kortet her

På nuværende tidspunkt er evalueringen af fleksjob- og førtidspensions reformen i gang, og første lovforslag kom for Folketinget fredag den 13. april. Der forventes at komme justeringer i loven til sommer, som forhåbentlig vil udligne de store forskelle, så der kan komme en ensartet sagsbehandling i alle landets kommuner.

Nyhedsbrev