Vi kæmper stadig for dig

Vi har tidligere skrevet om vores arbejde i forhold til evalueringen af reformen af fleksjob og førtidspension. Det har vi gjort, fordi vi gennem årene har bidraget med mange ting  - netop på dette område. Vi har bl.a. samlet op på vores medlemmers problematikker og vi har konstant italesat skyggesiderne af reformen gennem medlemsbladet fibromyalgi og på vores øvrige platforme. Se her, hvad fibromyalgiramte vil ændre ved reformen.

Lige inden juleferien var der statusmøde med mange , hvor mange af de organisationer, der bakker op, mødte op. Formålet med dette møde var bl.a at skabe overblik over alle de organisationer og centralorganisationer, der støtter op om initiativet samt at orientere om de centrale aktiviteter. Et andet formål var at skabe en platform for fælles kommunikation med gensidig orientering.

Der er nu lavet en hjemmeside værdireform.dk, som sætter fokus på de store problemer, som reformen om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension der trådte i kraft 1. januar 2013 har medført. Samarbejdet VærdigReform har udarbejdet og foreslået seks konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen til ministeren, forligskredsen og medlemmerne af beskæftigelsesudvalget.

Vi har i forbindelse med foretræde for beskæftigelsesudvalget  især lagt vægt på 4 af punkter:

  • minifleksjob skal have en nedre timegrænse
  • fastholdelsesfleksjob skal øge tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • ressourceforløb skal have en maksimal grænse
  • forbedret retssikkerhed for fibromyalgiramte!

Du kan læse mere om dem her

Se den nye hjemmeside med alle de seks krav til en VærdigReform  www.vaerdigreform.dk Her kan du også være med til at påvirke politikerne. 

Beskæftigelsesudvalget holder åben og offentlig høring om reformen af fleksjob og førtidspension i Folketinget den 31. januar, hvor vi naturligvis deltager. Du kan se dagsorden for mødet her.