Socialrådgivere i Dansk Fibromyalgi-Forening Berit Pedersen og Mie Jensen

Socialrådgivere i Dansk Fibromyalgi-Forening Berit Pedersen og Mie Jensen

Vi tager rundt i landet og taler medlemmers socialpolitiske sager

Foreningen tager medlemmernes rettigheder meget alvorligt, da vi oplever stribevis af krænkelser.

Så sent som i sidste uge var den gal igen og torsdag d. 22. marts tog foreningens socialrådgiver Mie Jensen sammen med et medlem til møde med Svendborgs borgmester Bo Hansen, lokalpolitiker Hanne Klit og direktør for social, sundhed og beskæftigelse John Jensen. 

Mødet handlede om medlemmet, der har været i systemet i mange år og for nyligt har fået tilbagevist sin sag fra Pensionsnævnet med besked om afslag på førtidspension.

Afslaget var begrundet i, at en frivillig organisation ikke har kompetence til at vurdere en arbejdsprøvning professionelt, og at de ikke ville godtage medlemmets ubetydelige arbejdsevne, som blev vurderet til 30-40 min om ugen med en effektiv arbejdsevne på 15 min! Dette er vi meget undrende over, da praktikken blev gennemført korrekt efter loven. 

Ankestyrelsen har tidligere i en klagesag udtalt ”(..) har dertil lagt vægt på, at det er muligt, at du vil kunne have fordel af at ’sprede’ aktiviteten udover en større periode på dagen (..)”, hvortil direktør John Jensen direkte blev spurgt om hvordan det var muligt at sprede 40 min. Der blev der ikke svaret på.

Mødet var vellykket og alle 3 deltagere var lydhøre over for vores medlems sag og de problematikker, der blev fremsat. Næste skridt i sagen er et rehabiliteringsmøde, hvor der kan kræves direkte svar på de påstande pensionsnævnet har fremsat i tilbagevisningen. 

Husk, at du som medlem har mulighed for at tale med vores socialrådgivere om rettigheder, og hvad du kan gøre i din sag. Hold øje med vores cafémøder, hvor vores socialrådgivere tager rundt i landet og netop har dette emne på dagsorden.

Nyhedsbrev