Arbejdsgivere får begrænset adgang til sygeoplysninger

Af socialrådgiver Berit Pedersen, Dansk Fibromyalgi-Forening

Stop for automatisk adgang
Arbejdsgivere kan ikke længere automatisk få adgang til oplysninger om sygemeldte medarbejderes helbred. Det har alle Folketingets partier vedtaget. Ændringen gælder de sager, hvor en medarbejder er sygemeldt og under sin sygemelding får løn fra arbejdsgiveren, der til gengæld får refusion fra kommunen for lønudgifterne.

I disse refusionssager har arbejdsgiveren hidtil haft adgang til helbredsoplysninger om den sygemeldte medarbejder. Men den automatiske adgang er der sat en stopper for pr. 1. januar 2019, hvor de nye regler er trådt i kraft.

I vores rådgivning i Dansk Fibromyalgi-Forening får vi ofte henvendelser fra fibromyalgiramte, der har været utrygge ved udsigten til, at deres arbejdsgiver skulle få kendskab til deres diagnose, fordi der desværre stadig er så mange fordomme om fibromyalgi.

Større fortrolighed om helbredsoplysninger
Derfor er det umiddelbart positivt, at reglerne er blevet ændret, så der er større fortrolighed om personlige helbredsoplysninger. Dog er det fortsat muligt for en arbejdsgiver at søge kommunen om adgang til en medarbejders helbredsoplysninger.

Efter en vurdering af ansøgningen kan kommunen ende med at give arbejdsgiveren tilladelse til at se oplysninger, der vurderes som ”væsentlige” for arbejdsgiverens ret til refusion af lønudgifterne til den sygemeldte medarbejder.

Det er en svaghed ved de nye regler, at det er uklart, hvornår det vil være relevant for en arbejdsgiver at få kendskab til oplysningerne. Derfor har vi stadig til gode at se, om den nye lovgivning i praksis giver den forventede beskyttelse af sygemeldte borgeres helbredsoplysninger.

Grund til optimisme
Men de nye regler har fået en positiv modtagelse i fagbevægelsen, og alle Folketingets partier står som nævnt bag lovgivningen. Det giver grund til at være optimistisk i forhold til, at hvis kommunerne ikke forvalter reglerne efter hensigten, må man forvente udbredt politisk vilje til hurtigt at justere den nye lovgivning!

Hvis du har spørgsmål om dette emne, er du velkommen til at kontakte DFF’s rådgivning på tlf. 33 23 55 60.

Nyhedsbrev