Bestyrelsen i ENFA - European Network of Fibromyalgia Associations. DFF er kommet med i bestyrelsen ved sekretariatschef Judi Olsen, der ses som nummer tre fra højre. Formand Simon Stones er nummer to fra højre, og han har selv fibromyalgi.

Bestyrelsen i ENFA - European Network of Fibromyalgia Associations. DFF er kommet med i bestyrelsen ved sekretariatschef Judi Olsen, der ses som nummer tre fra højre. Formand Simon Stones er nummer to fra højre, og han har selv fibromyalgi.

DFF i fibromyalgiens fællesskab

Internationalt udsyn og netværk
Dansk Fibromyalgi-Forening udvider sit internationale netværk ved at blive medlem af bestyrelsen i sammenslutningen af patientforeninger for fibromyalgiramte i Europa. 

Internationalt udsyn og internationale netværk er bærende søjler i vores fundament som patientforening for fibromyalgiramte. Fibromyalgien kender nemlig ingen grænser. Alene i Europa lider op imod 15 millioner mennesker af fibromyalgi.

Fælles udfordringer
Dertil kommer de menneskelige lidelser for millioner af pårørende, når ens nære og kære lever med en kronisk smertesygdom som fibromyalgi. Derfor er det så vigtigt, at vi knytter bånd i fibromyalgiens fællesskab på tværs af landegrænser for at drøfte fælles udfordringer og stå sammen i indsatsen for at finde løsninger til fælles gavn. Eller sagt med andre ord – enighed gør stærkest!

Med i første række
Med den konstatering er det en stor glæde og ikke mindst en stor ære, at vores europæiske venner har givet os plads i bestyrelsen i sammenslutningen af fibromyalgiforeninger. I daglig tale kaldes dette fællesskab for ENFA, hvilket er en forkortelse for European Network of Fibromyalgia Associations. 18 europæiske lande er medlemmer af ENFA, og som medlem af bestyrelsen er vi med i første række, når fibromyalgiramtes vilkår er på dagsordenen i Europa.

En stærk platform
Gennem bestyrelsen i ENFA står vi på en stærk platform, når det gælder påvirkningen af politikerne og sundhedsvæsenet i den daglige armlægning om bedre livsvilkår for fibromyalgiramte. Vi forstærker også mulighederne for at have endnu tættere kontakt til de førende forskere i fibromyalgi fra andre lande. Hermed har vi altid fingeren på pulsen, når det gælder seneste nyt fra fibromyalgiforskningens vigtigste videnskabelige aktører.

Som ringe i vandet
Medlemskabet af bestyrelsen i ENFA er seneste eksempel på, hvordan vi i DFF udbreder vores engagement som ringe i vandet til nye fællesskaber. I Danmark er vi medlem af Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer, hvor vi kæmper side om side med støtte fra omkring 1 million medlemmer fra andre patientforeninger.

I Norden har vi vores mangeårige tætte samarbejde med de andre nordiske fibromyalgiforeninger, og nu forstærker vi vores tilstedeværelse på den europæiske scene i ENFA. Lad os slutte, som vi begyndte. Fibromyalgien er international. Derfor er DFF også international i sin kamp for fibromyalgiramtes livsvilkår!

Nyhedsbrev