Pengene fra den nu nedlagte Satspulje skal fortsat komme udsatte og sårbare borgere til gavn i fremtiden!

Sådan lyder budskabet i et fælles brev fra mere end 45 foreninger til socialminister Astrid Krag. 

DFF er naturligvis medunderskriver på brevet, da midlerne fra den gamle Satspulje fortsat skal være til gavn for borgere med kronisk sygdom og funktionsnedsættelse - heriblandt fibromyalgiramte.

Læs det fælles brev hvor du også kan se alle medunderskriverne.

Nyhedsbrev