Fleksjob og førtidspension - kampen for værdighed fortsætter!

Stærkt omstridt reform
I Dansk Fibromyalgi-Forening har vi fra allerførste færd advaret om konsekvenserne for vores medlemmer, dengang et flertal i Folketinget indførte den stærkt omstridte reform af fleksjob og førtidspension i 2013.

Opblødning på ressourceforløb
Nu mere end 6 år efter har et folketingsflertal vist sig lydhør overfor dele af den massive kritik. Derfor blev der i sommeren 2018 vedtaget en mindre justering af reformen, hvilket betyder, at man ikke længere skal igennem ressourceforløb for at få tildelt en førtidspension, hvis ikke der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle arbejdsevnen.

Fælles mobilisering
Der er dog kun tale om et lille skridt i den rigtige retning, og vi har stadig til gode at se, hvordan den nye justering føres ud i livet i kommunernes faktiske sagsbehandling. Denne bekymring deler vi i DFF med de mere end 60 fagforbund og patientorganisationer, som er del af den fælles og historisk omfattende sociale mobilisering i #VærdigReform, der kæmper for at få udryddet de åbenlyse urimeligheder i reformen.

Grund til bekymring
At der fortsat er grund til bekymring, viser de 45 sager om førtidspension, som Ankestyrelsen gennemgik på ny i juni 2018 med udgangspunkt i de nye retningslinjer. Af de 45 sager endte kun 3 med at blive sendt retur til kommunerne med besked om, at afgørelsen om at afvise førtidspension var blevet truffet på et forkert grundlag. Ydermere viser helt nye tal fra 2019, at langt flere tildeles førtidspension. Det giver næring til den mistanke, at de mange tusinde borgere, som har været gennem årelange og opslidende ressourceforløb, burde have fået tilkendt en førtidspension langt tidligere - heriblandt mange fibromyalgiramte. I 2014 blev blot 6.000 borgere tilkendt en førtidspension, men den andel er nu steget til 18.000, viser en opgørelse fra netavisen Altinget.dk.   

DFF's mærkesager
Dansk Fibromyalgi-Forening fortsætter med at bide sig fast i kampen for de nødvendige ændringer af reformen, og vi har særligt fire mærkesager:
- Lettere adgang til fastholdelsesfleksjob – en investering for fremtiden
- En helhedsorienteret indsats er helt afgørende
- Lægeerklæringer skal tages alvorligt
- Nej til modregning i pensioner under ressourceforløb
Vi ved fra vores daglige og tætte kontakt til mennesker med fibromyalgi, at forbedringer på disse områder vil gøre en verden til forskel. 

DFF's opråb til politikerne
I DFF har vi fra Dag 1 af reformens indførelse banket hårdt på politikernes døre for at råbe op om de menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser af reformen. Det arbejde fortsætter vi naturligvis med uformindsket styrke. Kort sagt håber vi på, og vi kæmper for lydhørhed hos den nye regering og dens parlamentariske grundlag.

DFF har været i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om reformen - læs vores skrivelse til udvalget. 

DFF var også i kontakt med tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen - læs vores officielle skrivelse. 

DFF er også del af den historisk massive sociale mobilisering i #VærdigReform - www.vaerdigreform.dk

Se animationsfilm om konsekvenserne af reformen på DFF's YouTube-kanal.

Nyhedsbrev