May 12th is the International Fibromyalgia Awareness Day – we salute the global family of fibromyalgia!

Fibromyalgia can strike anyone - anytime and anywhere. This is important to remember today on May 12th which is the International Fibromyalgia Awareness Day.

The day serves as an important global reminder of the millions of people who suffer from the many challenges of fibromyalgia every single day.

At the Danish Fibromyalgia Association, we are determined in our dedicated work to create better lives for fibromyalgia patients and their families.

An important pillar in our foundation is our strong international network and it really is inspiring to witness the multifaceted research endeavors into the mysteries of fibromyalgia.

Join us in spreading the message of the International Fibromyalgia Awareness Day to turn the global spotlight on the battle which is fought everyday to create better lives for fibromyalgia patients and their families!

The support from the global family of fibromyalgia is absolutely amazing!

All the best from the Danish Fibromyalgi Association!

------------------------------------------------------

12. maj er International Fibromyalgidag – en hyldest til fibromyalgiens globale familie!


Fibromyalgi kan ramme alle mennesker – når som helst og hvor som helst. Det er vigtigt at huske på Den Internationale Fibromyalgidag.

Dagen er en påmindelse om de millioner af mennesker, som verden over lever med fibromyalgiens mange udfordringer i hverdagen. 

I Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder vi målrettet og stålsat på at skabe bedre livsvilkår for fibromyalgiramte og deres pårørende.

Vi arbejder også internationalt, og det er en stor oplevelse at være vidne til, hvor meget der forskes i fibromyalgi, både fra danske og internationale eksperter.

At opleve denne inspirerende opbakning fra fibromyalgiens globale familie er helt fantastisk! Her kan du læse artiklen ”Fibromyalgiens globale familie”

Dansk Fibromyalgi-Forening er til for dig, som lever med fibromyalgi. Hos DFF har du adgang til professionel rådgivning fra konsulenter med mange års erfaring. DFF har også netværksgrupper for fibromyalgiramte over hele Danmark.

I DFF tager vi også den daglige armlægning med det sociale system, med sundhedsvæsenet og med politikerne for at skabe bedre vilkår for mennesker med fibromyalgi.  

Jo flere vi er, jo stærkere står vi i kampen for bedre livsvilkår for fibromyalgiramte og deres pårørende! Lad det være opråbet på Den Internationale Fibromyalgidag anno 2019!

Meld dig ind i DFF for at støtte kampen for fibromyalgiramtes rettigheder!
www.fibromyalgi.dk/bliv-medlem/

Nyhedsbrev