Nye retningslinjer for smertestillende medicin

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST) skal nedbringe forbruget af smertestillende medicin med opioider, hvor en af bivirkningerne kan være stærk afhængighed. Et af de opioidprodukter, som rammes af de nye retningslinjer, er medicinen Tramadol, der bl.a. bruges af fibromyalgiramte.

Generelt frarådes opioider til fibromyalgipatienter, med mindre al anden medicinsk og ikke-medicinsk behandling har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt. Der er dog nogle fibromyalgipatienter, som har gavn af smertestillende medicin med opioider.

Afvejning af fordele og bivirkninger
I Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) følger vi udviklingen nøje på området for medicin. Vi har den principielle holdning, at fibromyalgiramte skal have adgang til medicin, der er grundigt testet, og som efter afvejning af fordele og bivirkninger viser sig bedst egnet.

Som logisk konsekvens heraf har vi også den holdning, at hvis nogle typer medicin viser sig at være potentielt skadelige for fibromyalgiramte, så skal vejledningerne for brugen af medicinen naturligvis ændres.
 
Højt opioidforbrug i Danmark
Den øgede bevågenhed på opioider i Danmark skyldes primært, at forbruget af opioider i USA og Canada har været meget højt gennem mange år. Og en kortlægning fra 2016 viste, at opioidforbruget i Danmark er højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande.

Omkring 500.000 danskere bliver således behandlet med opioider, og i december 2018 udgav SST nye retningslinjer for behandling af smertepatienter med opioider.

Helt overordnet vil de nye retningslinjer nok gøre det sværere at få udskrevet smertestillende medicin med opioider. Og hvis man som fibromyalgiramt bliver smertebehandlet med opioider, kan man formentlig forvente justeringer. Enten kan det være en samtale med lægen for at få en fornyelse af ens recept, eller også kan der komme omlægninger på tale eller et totalt stop.

Grundig plan for ændringer
I DFF vil vi gerne understrege, at der skal foreligge en grundig plan for enhver ændring i opioidforbruget, uanset om det er justeringer i den daglige dosis, eller om det er en total udtrapning. Hvis man som fibromyalgiramt har været behandlet med opioidmedicin gennem en længere periode, måske flere år, kan man ikke bare stoppe fra den ene dag til den anden.

Derfor SKAL medicinændringer altid ske i grundigt samråd med egen læge, og hvis der har været et opioidforbrug gennem en længere årrække, anbefaler vi, at man henvises til en tværfaglig smerteklinik. Det sikrer den bedst mulige proces i forhold til eventuelle omlægninger og eventuel udtrapning. Ydermere kan man på smerteklinikken få undersøgt, om der er andre behandlingsmuligheder.

Har du spørgsmål, kan du ringe til DFF’s rådgivning på tlf. 33 23 55 60.
Og her kan du læse mere om fibromyalgi og medicin - www.fibromyalgi.dk/til-dig-med-fibromyalgi/behandling/fibromyalgi-og-medicin/
 
Faktaoversigt – hvad er opioider?
Opioider er en gruppe stoffer, som bliver udvundet af opiumsvalmuen. Opioider virker smertestillende på centralnervesystemet. Morfin tilhører gruppen af opioider og bruges bl.a. i smertestillende medicin. 

Nyhedsbrev