Støt borgerforslag: Afskaf gensidig forsørgerpligt!

Update 15/11. Borgerforslaget er nu nået over 50.000 støtter og behandles derfor i Folketinget.

Fjern gensidig forsørgerpligt for alle!
I Dansk Fibromyalgi-Forening vil vi gerne støtte dette borgerforslag om at afskaffe den gensidige forsørgerpligt.

En hjertesag for DFF
I Dansk Fibromyalgi-Forening ved vi fra vores daglige rådgivning og tætte kontakt til fibromyalgiramte, hvor store økonomiske og menneskelige konsekvenser den gensidige forsørgerpligt har.

Det er en hjertesag for Dansk Fibromyalgi-Forening at kæmpe for bedre vilkår i det sociale system for både fibromyalgiramte og deres pårørende. 

Den kamp kæmper vi både på egen hånd og gennem alliancen VærdigReform.

Her står mere end 60 fagforbund og patientorganisationer skulder ved skulder i en forenet indsats for at komme af med de umenneskelige urimeligheder i reformen af fleksjob og førtidspension fra 2013. 

Læs mere her

Nyhedsbrev